Afrikansk svinepest på tilbagetog i Europa

En ny rapport fra EU indikerer, at spredningen af den frygtede sygdom blandt vildsvin for første gang er bremset op.

Antallet af udbrud af afrikansk svinepest, ASF, som er indrapporteret hos vildtlevende svin
og vildsvin i EU, faldt markant i 2022 sammenlignet med året før. Det står klart efter
offentliggørelsen af en ny rapport fra den europæiske fødevaremyndighed EFSA
(European Food Safety Authority). Sygdommen blev rapporteret i elleve EU-lande hos
vildsvin og i otte EU-lande hos svin.
I 2022 faldt ASF-udbrud blandt tamsvin i EU med 79 procent i forhold til 2021. Faldet var
især markant i Rumænien, Polen og Bulgarien. Litauen registrerede tværtimod en lille
stigning forårsaget af en klynge af udbrud rapporteret i sommeren 22 i den sydvestlige del
af landet.
Otte EU-lande (Bulgarien, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og
Slovakiet) og fire ikke-EU-nabolande (Moldova, Nordmakedonien, Serbien og Ukraine)
rapporterede om udbrud hos tamsvin. Rumænien var det hårdest ramte EU-land med 327 udbrud, hvilket svarer til hele 87 procent af de samlede EU-udbrud. Serbien var det
hårdest ramte ikke-EU-land af dem, der var inkluderet i rapporten med 107 udbrud. ASF
blev i 2022 observeret for første gang i Nordmakedonien.
For vildsvin blev der rapporteret 40 procent færre tilfælde i EU i 2022 sammenlignet med 2021. Det er den første reduktion af ASF-tilfælde hos vildsvin i EU-området siden ASF dukkede op i 2014. Frygten for at svinepesten skal ramme europæisk svineproduktion hårdt har betydet at flere lande – heriblandt Tyskland – har gået meget hårdt i vildsvinene i berørte og truede regioner og EU-myndighederne er da også fortsat bekymrede over sygdommen.
“I løbet af det seneste årti har afrikansk svinepest haft en dramatisk indvirkning på
svineopdrætssektoren i EU og fortsætter med at forstyrre lokale og regionale økonomier.
Selvom vores seneste rapport viser opmuntrende tegn på, at bestræbelser på at stoppe
spredningen af virussen kan have en effekt, er billedet i hele EU på ingen måde generelt
positivt, og vi skal forblive på vagt. Landmænd, jægere og dyrlæger har en særlig vigtig
rolle at spille i indberetningen af formodede tilfælde,” siger Bernhard Url, EFSA’s
administrerende direktør i forbindelse med rapporten.
Selvom de fleste tiltag for at bremse Afrikansk Svinepest blandt vildsvin er lokalt forankret Ikke mindst i Tyskland, hvor mange danske jægere kan møde ASF – udvider EU sin StopASF-kampagne i en række andre lande i 2023.
Kampagnen skal øge bevidstheden blandt jægere, landmænd og dyrlæger i EU og de
omkringliggende lande om, hvordan man opdager, forebygger og rapporterer ASF. Den
drives i samarbejde med lokale myndigheder i atten lande: Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Kosovo,
Letland, Litauen, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet,
Slovenien. I Danmark er der ingen rapporterede udbrud af svinepest, men sygdommen har de seneste år nærmet sig den danske grænse fra det nord-østlige Tyskland og Danmark byggede for et par år siden et kontroversielt hegn ved grænsen. Blandt andet for at holde ASF ude af landet.

Læs også