Antallet af nedlagte vildsvin i Sverige stiger – men andre tal viser et markant fald i bestanden

Nye tal viser at der nu nedlægges dobbelt så mange vildsvin i Sverige som elge. Udviklingen i vildsvinebestanden er dog ikke stigende i hele landet, men viser betydelige regionale forskelle 

Det svenske Jægerforbund offentliggjorde sidste uge de foreløbige tal for antallet af nedlagte vildsvin i sæsonen 2020 / 2021. De viser, at jægere indtil videre har nedlagt 158.809 af de kontroversielle grise i Sverige. Det er ny rekord og en stigning med omkring 12.000 vildsvin i forhold til samme periode året før.

Dermed er vildsvin nu det klart mest nedlagte, større, vildt i Sverige, og der skydes næsten dobbelt så mange vildsvin som elge i det store land.

Ifølge Jagtvårdskonsulent Jesper Einarsson fra det svenske Jægerforbund kan den markant højere afskydning have flere årsager.

”En årsag kan være, at jægerne er blevet bedre til at jage vildsvin. En anden mulighed er, at den øgede tilgang til natsigtemidler har gjort det lettere at komme til vildsvinene, når de er i markerne om natten.” fortæller Jesper Einarsson. Han er dog en smule overrasket over de høje tal, da der samtidig er tegn på at vildsvinestammen i Sverige er blevet mindre.

”Skal vi tro de rapporter vi får ind fra jægerne og tage højde for vores statistikker for vildtulykker med vildsvin, så er virker det ret sandsynligt, at vildsvinestammen faktisk formindskes i disse år. Især i det sydligste og mellemste Sverige” siger Jesper Einarsson.

Forvaltning af vildsvinene i Sverige er dog ikke helt let, da det er besværligt at overvåge især hvor mange smågrise, der kommer til, fordi søerne er yderst produktive.

Det betyder, at vildsvinene kan øge voldsomt i antal, hvis forudsætningerne lokalt er optimale for dem, og at bestanden dermed kan svinge en hel del alt efter forholdene. Samtidig fortsætter vildsvinene med at sprede sig nordpå i Sverige og etablere sig i nye områder.

Læs også: Riffelskydning: Præcision i praksis

”Derfor er det svært at give en klar prognose for den langsigtede udvikling af vildsvinestammen og på effekten af den øgede afskydning, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se en generelt voksende vildsvinestamme i Sverige, selvom der tydeligvis er områder, hvor antallet af vildsvin er faldet den seneste tid.” mener Jesper Einarsson. Han roser samtidig jægerne for at gøre et godt job for at holde antallet af vildsvin nede i de områder, hvor vildsvinene er kontroversielle på grund af skader på afgrøder og marker.

Læs også