Arealkrav på vej for jagt på kronhjort

Regeringen vil indføre arealkrav for jagt på kronhjort. Beslutningen kommer efter en indstilling fra Vildforvaltningsrådet til en ny forvaltningsplan for kronvildt, hvor seks af de syv medlemmer stod bag ønsket om arealkrav for jagten på Danmarks største hjortevildt.

Miljøminister Lea Wermelin mener, at afskydningen af kronvildt ikke er balanceret nok, og at der skydes for mange hjorte.

”Når vi har jagt herhjemme, skal det ske på en måde, der giver en bæredygtig udvikling af bestanden. Det har vi alle en interesse i. Vi må erkende, at vi har fået en skæv fordeling, hvor trofæjagt betyder, at der er meget få af de ældre handyr. Derfor er der brug for en ny kurs. Her kan et arealkrav hjælpe til, at vi får en mere bæredygtig udvikling i bestanden, og at jagten sker i tråd med de jagtetiske regler” siger miljøministeren i forbindelse med beslutningen.

Areal kravet vil i praksis betyde, at der indføres en begrænsning på, hvor mange kronhjorte (handyr), der kan nedlægges inden for et givent antal hektar.

Vildtforvaltningsrådet, hvis indstilling, ligger til grund for ministerens beslutning anbefaler også at kigge på andre tiltag for at regulere bestanden af kronvildt. Blandt andet lokale jagttider, sprossefredning og bestandsmål.

Debatten om arealkrav for jagt på kronhjort har kørt længe og der har været mange forskellige opfattelser af situationen.

Selvom om Danmarks Jægerforbund samlet set støtter Vildtforvaltningsrådets indstiling til ny forvaltningsplan for kronvildt, har forbundet været modstander af punktet vedrørende arealkrav.

“Vi har i jægerforbundet kæmpet imod arealkravet i flere år, og jeg er da ærgerlig over, at det ikke er lykkedes os at overbevise vores samarbejdspartnere i Vildtforvaltningsrådet om, at arealkravet ikke er en mirakelkur” siger jægerforbundets formand Claus Lind Christensen.

I sæsonen 2018-2019 nedlagde danske jægere 9536 stykker kronvildt. Af dem var 4.090 handyr og 5.443 var hundyr. 2 indberetninger angav ikke køn.

Læs også

Nyt forslag vil reducere krav til kuglevægt for blyfri ammunition

Naturnationalparker på vej ved Randers og Gribskov

Taktiske våben på vej til danske jægere

Læs også