Bestanden af elg i Sverige styrtdykker i flere områder

Kombinationen af flere rovdyr og aggressive skovselskaber presser elgene – svenske jægere en bekymrede og vil have afskydningen ned

Den svenske elgstamme er markant svækket i en lang række områder i det store land. Det meddeler jægere og jagtkonsulenter flere steder i Sverige. I Norrbotten helt inde i bunden af Østersøen melder de lokale vildtkonsulenter om en kraftigt vigende elgstamme og påfaldende lavt udbytte for elgjagten i 2021. Det store område har ellers tidligere meldt om stigende afskydning siden 2010.

”Det virker til at være en kombination af en langsigtet formindskning af stammen og et dårligt år for elgkalvene. Faktisk har vi flere steder haft så få elge, at der ikke er blevet nedlagt et eneste dyr under jagten” fortæller Bjørn Sundgren, der er jagtkonsulent ved det svenske jægerforbund i Norrbotten.

I et af de klassiske elgområder i Norrbotten var tildelingen i 2021 2.995 dyr, men kun 1.637 blev nedlagt. Det samme mønster ses flere andre stedet i området, og de lokale jægere er bekymrede for elgbestanden.

Læs også: Lasse Wagener: Det mig en indre ro..

”Vi må indstille os på at passe bedre på elgkøerne. De er nøglen til at stammen kommer over det her” siger en rutineret jæger om situationen.

Også i Dalerne længere sydpå i Sverige er der bekymring omkring elgbestanden. Her mener jægerne, at de store svenske skovselskaber er en del af problemet. Skovselskaberne presser voldsomt på for at få skudt så mange elge som muligt, fordi elgene skader de unge træer, når de indtager føde. Elgbestanden i området er i forvejen pressede af bjørne og ulve, der tager en del dyr.

”Jægerkorpset må tage ansvar nu omkring dette. Ellers risikerer vi, at hele jagtkulturen dør ud”, mener Anders Gidrup, der er ordførende i den lokale jagtforening.

Læs også: Offergave til et gammelt træ vandt omsider gundernes gunst.

Ud over bjørne, ulve og skovselskaber, der gerne ser færre elge, er flere jægere bekymrede over, hvorvidt de årlige afskydningsplaner for elg laves på et realistisk grundlag.

”Afskydningen skal baseres på reelle optællinger. Ikke på skovejernes opgørelser over skader på træerne forårsaget af elge.” mener Anders Gidrup.

Også i det svenske Jægerforbund mærker man bekymring over elgstammen.

”Jeg har aldrig modtaget så mange henvendelser omkring den faldende elgstamme. Både fra jægere, men også fra almindelige mennesker, der spørger hvorfor de aldrig ser elge der hvor de bor mere” fortæller Daniel Ligné fra det svenske jægerforbund. Han mener at de store skovselskaber ikke har forstået deres ansvar omkring elgbestanden korrekt.

Daniel Ligne, jagtkonsulent i Svenska Jägerforbundet. foto: Madeleine Lewander

”Især skovselskaberne i Nordsverige arbejder alt for meget med pisken. Hvis de lokale jægere ikke leverer de meget høje mål for afskydning, så henter man jægere ind udefra for at skyde flere elge. Det er ikke bare skidt for elgene, men dårligt for relationen til de lokale jægere” sagde Daniel Ligne allerede i 2021.

Meldingerne tyder på, at de svenske elge i en del områder er fanget i en ubehagelig saks mellem skovejere og skovselskaber, og en voksende rovdyrstamme, som tager for sig af retterne. Til elgenes hjælp kommer tilsyneladende nu de svenske jægere, som kan medvirke til at rette op på stammen. Ikke mindst ved at være villige til at begrænse afskydningen af elge i den nordlige Sverige de kommende år.

Også i Finland er elgstammen i tilbagegang. Afskydningen i nærværende sæson ligger 14 procent under antallet af nedlagte elge sidst år. Tilbagegangen i Finland virker dog mere kontrolleret end i Sverige.

Læs også: Antallet af svenske elge fortsætter med at falde, myndighederne iværksætter undersøgelse

Læs også