Blaser tilbagekalder ISD lyddæmpere

Den integrerede lyddæmper på Blaser R8 Silence og Sauer 404 Silence er – som alle andre lyddæmpere – tilbøjelig til, at der dannes lidt kondens inde i dæmperen under brug. Denne kondens er i kombination med forbrændingsrester fra krudt ganske aggressiv, og det er derfor vigtigt, at en lyddæmper renses og tørres efter brug og i særdeleshed forud for opmagasinering. Er man ikke omhyggelig med en sådan rengøringsrutine, er der risiko for korrosion, og i ISD dæmpernes tilfælde kan det med tiden lede til et lille hul i dæmperens yderrør, hvilket ikke er livsfarligt men absolut heller ikke acceptabelt.

Da Blaser opererer med nultolerance i forhold til problemer, der på nogen måde udfordrer produktsikkerhed, tilbagekalder man derfor alle integrerede dæmpere af typen ISD. Bemærk, at det udelukkende er dæmperen, som tilbagekaldes – hverken piben eller riflen.

Blaser er i fuld gang med at udvikle og teste tekniske løsninger på problemet og vil, så snart en løsning foreligger, forsyne sine kunder med opgraderede dæmpere uden beregning. I mellemtiden kan våbnene anvendes enten uden dæmper eller med konventionel frontmonteret dæmper. Våbnet skal naturligvis indskydes på ny.

Alle kunder, som har købt et af de berørte produkter vil inden for få dage blive kontaktet direkte af forhandleren, som de har købt det hos, med henblik på at arrangere det praktiske. Tilbagekaldelsen sker uden omkostninger for kunderne og Blaser giver ved indleveringen en pakke ammunition som et lille plaster på såret og til brug ved indskydningen. Tilbagekaldelsen berører udelukkende de nævnte dæmpere. Intet andet.

Det er med garanti hverken første eller sidste gang at et våbenprodukt tilbagekaldes af sikkerhedsmæssige årsager. Det er naturligvis irriterende for ejerne, men i bund og grund betydeligt bedre, end hvis producenterne ikke påtog sig deres ansvar.”

LÆS OGSÅ

Tænk lyddæmper, når du vælger riffel

Valg af riffekaliber: Det svære valg – er måske ikke så svært…?

Læs også