Hjem NYHEDER

NYHEDER

Ny rødliste viser, at 4 ud af 5 europæiske fuglearter trives

Men der er også arter, der er seriøst truede og enkelte arter som kan forsvinde helt, hvis der ikke gøres noget

Tyske ulve forsvinder og findes dræbt – Naturfredningsforening kræver mere beskyttelse

Siden 2000 er 64 tyske ulve fundet dræbt og ulvevenner mener, at der – oven i det – er et betydeligt antal ikke-rapporterede sager.

Ansøgningsfrist for at ansøge om tilskud til at plante for vildtet nærmer sig

Skal du plante for vildtet til næste sæson, er det måske værd at kigge på Naturstyrelsens støtteordning, hvor du kan få dækket 75 procent af planteprisen. Der er dog krav til, hvordan du gør det.

Mere end 80% af årets elgkalve overlevede ikke sommeren

Bjørne tog for sig af retterne i Midtsverige når det gjaldt årets elgkalve. Mere end 80% af kalvene ikke overlevede sommeren.

21 skarpe til justitsministeren vedr. våbenbekendtgørelsen

Våbenbekendtgørelsen og ikke mindst politiets administration af samme har gradvist udviklet sig til et bureaukratisk og til tider nærmest absurd makværk, senest eksemplificeret ved...

Danske ulve skal GPS mærkes

På et samråd i dag – torsdag – meddelte miljøminister Lea Wermelin, at danske ulve skal mærkes og overvåges for at forhindre angreb på husdyr. Ulveforvaltnings budgettet forøges med 1,4 millioner. 

Betjente reddede hjort efter to år med bildæk om halsen

Det lykkedes vildtbetjente og politiet i byen Pine, Colorado, at redde en lokal hjort, som havde gået rundt med et bildæk om halsen i to år.
brun bjørn i Norge

Undersøgelse viste forbavsende høje blyværdier i norske bjørne

Forskere fra den norske Högskolen i Innlandet målte blykoncentrationen i mere end 150 lokale bjørne og fandt overraskende høje koncentrationer

Manglende arealkrav i regeringsoplæg får en blandet modtagelse

Regeringen overraskede ved ikke at have de omdiskuterede arealkrav for kronvildt med i lovprogrammet for 2022 da statsministeren præsenterede sine ambitioner under Folketingets åbning.

Stigende antal vildsvin nedlægges i Norge

Skal man dømme efter antallet af nedlagte vildsvin i Norge så vokser bestanden stabilt. Sidste sæson blev endnu et rekordår.