Hjem VILDT & REVIRPLEJE

VILDT & REVIRPLEJE

Dronefirma vil bruge termisk kameraudstyr til at spotte lam, inden de går til i grønthøsterens skarpe knive.
Natsigte må nu anvendes ved regulering af mårhund
Langt om længe har Miljøminister Lea Verdelin givet grønt lys for anvendelse af natsigte i bekæmpelsen af invasive arter som mårhund og vaskebjørn. Muligheden for at kunne anvende lysforstærkende sigtekikkert på jagtvåbnet har længe været et stort ønske fra de danske mårhundejægere. Mårhunden er nemlig særligt aktiv om natten. Indtil...
 På under et døgn modtog Miljøstyrelsen så mange ansøgninger om tilskud til indkøb af udstyr til mårhundebekæmpelse, at den til rådighed værende pulje på 300.000 kr. straks var opbrugt. Puljen blev etableret for at hjælpe jægere til at gå sammen om en fælles bekæmpelse på de arealer, hvor de har...
Waitrose & Partners er britisk supermarkedskæde, som tillige er Storbritanniens største detailforhandler af vildt. Firmaet har besluttet, at man fra og med næste sæson ikke længere vil forhandle vildt, der er nedlagt med blyhagl. Beslutningen skyldes resultatet af et 5-årigt forskningsprojekt, hvis konklusion var, at der ikke er andre...
Det er ikke for sent at forbedre føden til vildtet. Højsommeren og det tidlige efterår er perfekt til at anlægge de nye vildtagre. ....
Vi sætter fokus på plejetiltag af vandhuller. Vandhuller og søer er vigtige trædesten og korridorer for udbredelse af dyre- og planteliv, hvorfor man kunne ønske sig flere og ikke mindst bedre søer i fremtiden.....
Håndgribelige forslag til, hvordan tilskud, energi og vildtpleje går op i en højere enhed med fokus på permanente afgrøder.....
Udsætning af fasaner er andet end store volierer fyldt med maskinudrugede kyllinger, klar til efterårets konsortiejagter. Med et par gode skrukhøner kan man hygge sig med at lave nogle få kuld til sin egen lille jagt.....
Ducktubes bliver mere og mere udbredte herhjemme og med god grund, da de øger de vilde ænders ynglesucces. I denne artikel kan du bl.a. blive klogere på hvordan du laver dine egene ducktubes.....
Etablering af vildtagre er efterhånden en fast integreret del af vildtplejen for mange jægere. I denne artikel kan du blive klogere på teknikker og lovgivning om vildtagre.....