Hjem VILDT & REVIRPLEJE

VILDT & REVIRPLEJE

and uden hoved
For nyligt udsatte et midtjysk konsortium 15 pænt store gråænder i en lille røromkranset sø på deres revir. Ved den daglige fodring forleden konstaterede fodermesteren, at der kun lå 2 ænder på vandspejlet. Han sender derfor sin korthår en tur rund om søen for at se, om de andre ænder...
unge kronhjortE i bast
Regeringen vil indføre arealkrav for jagt på kronhjort. Beslutningen kommer efter en indstilling fra Vildforvaltningsrådet til en ny forvaltningsplan for kronvildt, hvor seks af de syv medlemmer stod bag ønsket om arealkrav for jagten på Danmarks største hjortevildt. Miljøminister Lea Wermelin mener, at afskydningen af kronvildt ikke er balanceret nok,...
Penge på vej til Nationalnaturparker
Danmarks to første naturnationalparker er nu godt på vej. Det står klart efter at regeringen og en række støttepartier, i sidste uge, lukkede en politisk aftale om at sætte fart i arbejdet med de to parker. Nationalnaturparkerne, der er en del af en større aftale om miljø og natur indsats...
Mårhund - eksplosiv udvikling i udbytte
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) udsendte op til weekenden den foreløbige  vildtudbyttestatistik for sæsonen 2018-2019. I statistikken kan man bl.a. læse, at udbyttet af mårhunde i Danmark er mere end fordoblet fra sæsonen 17/18 til 18/19. Fra 3.366 skudte dyr til 7.863. Dermed er udbyttet af mårhunde...
Dronefirma vil bruge termisk kameraudstyr til at spotte lam, inden de går til i grønthøsterens skarpe knive.
Natsigte må nu anvendes ved regulering af mårhund
Langt om længe har Miljøminister Lea Verdelin givet grønt lys for anvendelse af natsigte i bekæmpelsen af invasive arter som mårhund og vaskebjørn. Muligheden for at kunne anvende lysforstærkende sigtekikkert på jagtvåbnet har længe været et stort ønske fra de danske mårhundejægere. Mårhunden er nemlig særligt aktiv om natten. Indtil...
 På under et døgn modtog Miljøstyrelsen så mange ansøgninger om tilskud til indkøb af udstyr til mårhundebekæmpelse, at den til rådighed værende pulje på 300.000 kr. straks var opbrugt. Puljen blev etableret for at hjælpe jægere til at gå sammen om en fælles bekæmpelse på de arealer, hvor de har...
Waitrose & Partners er britisk supermarkedskæde, som tillige er Storbritanniens største detailforhandler af vildt. Firmaet har besluttet, at man fra og med næste sæson ikke længere vil forhandle vildt, der er nedlagt med blyhagl. Beslutningen skyldes resultatet af et 5-årigt forskningsprojekt, hvis konklusion var, at der ikke er andre...
Det er ikke for sent at forbedre føden til vildtet. Højsommeren og det tidlige efterår er perfekt til at anlægge de nye vildtagre. ....
Vi sætter fokus på plejetiltag af vandhuller. Vandhuller og søer er vigtige trædesten og korridorer for udbredelse af dyre- og planteliv, hvorfor man kunne ønske sig flere og ikke mindst bedre søer i fremtiden.....