Chikane medfører bedre beskyttelse af jægeres persondata

Oplysninger om svenske jægere, deres våben og jagt skal ikke kunne findes på nettet

Det svenske Naturvårdsverket (svarende til Naturstyrelsen i Danmark) har nu afleveret sine kommentarer til en eventuel kommende ændring i den svenske jagtlov vedrørende offentligt tilgængelige oplysninger om jægere og deres våben.

Efter en række episoder, hvor svenske jægere var blevet chikaneret hjemme og på jagt, bad den svenske regering Styrelsen om forslag til bedre beskyttelse af jægernes persondata. Chikanen kom fra fanatiske jagtmodstandere og dyrerets-aktivister.

I nogle tilfælde har svenske jægere modtaget regulære trusler. I andre tilfælde har aktivister direkte forsøgt at forhindre planlagte jagter. Der har også været en række tilfælde, hvor jagthytter, tårne eller andre installationer er blevet brændt eller ødelagt. Disse tilfælde har dog ikke kunnet knyttes direkte til aktivister.

Der er især ansøgere om såkaldt skyddsjakt (regulering), som har været særligt udsatte. Ansøgerne, der risikerer at nogle oplysninger omkring deres ansøgning er offentligt tilgængelige, søger eksempelvis om tilladelse til at nedlægge fredede arter, der er til alvorlig gene for deres tamdyr eller lokalsamfundet.

Typisk kan der være tale om være rovdyr, som er meget kontroversielle i Sverige. På den ene side står jægere, landmænd og samer med rener. På den anden side en meget aktiv gruppe aktivister, der ikke mindst har kastet deres kærlighed på de svenske ulve.

Nu skal loven så ændres, så det bliver sværere at hente oplysninger om jægere i de offentligt tilgængelige dokumenter ved Naturvårdsverket. Myndigheden foreslår selv følgende tiltag.

  • Oplysninger om privatejede våben skal være bedre beskyttede, end de er i dag.
  • Myndighederne skal kunne hemmeligstemple personoplysninger om ansøgere til skyddsjakt.
  • Oplysninger om jægere skal generelt beskyttes bedre, end det er tilfældet i dag.
  • Den øgede hemmeligholdelse af oplysninger om jagt og jægere ikke må gøre det mere besværligt at søge om tilladelse til for eksempel skyddsjakt.

Den svenske lovgivning åbner i højere grad end den danske for at oplysninger om borgerne er offentligt tilgængelige. For eksempel kan man se på nettet, hvad naboen betaler i skat, og om han er dømt for kriminalitet.

Læs også