Deadline for tilskud til at plante for vildtet nærmer sig

Remiser, hegn og krat støtter vildtet og biodiversiteten i landbrugslandskabet

Så nærmer deadline sig, hvis man skal søge om hjælp fra tilskudsordningen Plant for
vildtet med henblik på at plante i efteråret 2023. Sidste dato for at indsende ansøgningen
dette forår er om 14 dage – den 30. april. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39
forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen.
Bemærk at tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og
indberettes til SKAT.%
Ansøgere, der får tilskud, kan forvente en varieret pakke til november i år med 400 til 700
planter til udplantning.
Ordningen er skabt for at hjælpe til mere beplantning i det danske landskab og dermed
understøtte biodiversitet og mere læ for vildtet. I det effektive danske landbrug er læhegn
og remiser vigtigere end nogensinde, og Danmarks Jægerforbund, der er tilfreds med
ordningen, siger om den, at ”Levende hegn og remiser har en stor naturmæssig værdi i
det åbne land. De skaber ikke bare levesteder, men fungerer også som vigtige ledelinjer
og spredningskorridorer. Etableringen af nye levende hegn og remiser skal ske med
udgangspunkt i det konkrete landskab, og dets eksisterende naturindhold. Et levende
hegn kan for eksempel placeres, så det binder eksisterende naturområder sammen og
dermed sikre visse vildtarters spredningsmuligheder. Når plantningen af nye levende hegn
og remiser skal planlægges, er det vigtigt at have både struktur og plantevalg for øje.
Planterne bør hovedsagelig være hjemmehørende arter, og primært være buske, da de
har højere værdi for vildtet. De anvendte arter bør plantes i mindre grupper, hvilket sikrer
at alle arter er repræsenteret i beplantningen på længere sigt.”
Tilskudsordningen Plant for vildtet administreres af Naturstyrelsen. Du kan læse mere om
ordningen her:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plantforvildtet/
Du kan søge om tilskud her:
https://virk.dk/myndigheder/stat/NST/selvbetjening/Ansoegning_til_Tilskudsordningen_Plant_for_Vildtet/

Læs også