Den rutinerede fasanopdrætter sender 25.000 fugle på vingerne om året – vigtigst er varme, ro og ikke mindst ordentligt fasanfoder

Skytten på Schackenborg har opdrættet fasaner næsten hele livet og leverer årligt fasaner til jagter over det meste af Danmark 

Sponseret

Skytten på Schackenborg har opdrættet fasaner næsten hele livet og leverer årligt fasaner til jagter over det meste af Danmark 

Det er en rutineret vildtforvalter og opdrætter, der hvert år står bag jagterne på det kendte sønderjyske gods, Schackenborg. Martin Pedersen har været på godset siden 2009 og udsætter hvert år næste 5.000 fasaner på den store gårds revirer. Samtidig opdrætter han 25.000 fasaner, der sælges til udsætning over det meste af Danmark. Glæden ved vildt og natur kom tidligt til den garvede sønderjyde.

”Jeg har været med på jagt så længe jeg kan huske. De første gange blev jeg slæbt med som 2-årig. De jagter husker jeg ikke, men så snart jeg kunne gå handlede det om dyr og natur og det har det gjort lige siden.” fortæller Martin og smiler.

Han voksede op i den sønderjyske by Højer, men bylivet forhindrede ikke, at han fik naturen ind i hverdagen.

Herregårdsskytte Martin Pedersen er ligeledes en habil hornblæser.

”Min far havde en tom byggegrund ved siden af vores hus. Der begyndte jeg allerede med fasanopdræt i mindre skala som 16-årig. Lige siden har de fascinerende fugle været en del af min årsrytme i en eller anden grad. Næsten hvert år”, beretter den rutinerede opdrætter.

”Jeg kan godt lide tanken om at sætte noget ud som, understøtter naturen og betaler lidt igen for al den glæde naturen giver os. Naturligvis er det ikke vilde fugle, men med en afskydningsprocent på omkring 33 procent på Schackenborg, bliver der rigtigt mange fugle tilbage til at støtte den vilde bestand i området,” forklarer Martin Pedersen.

Fra fasanopdrættet afsætter han fugle til udsætning i næste hele Danmark og er anerkendt for at levere gode, robuste fugle – hvert år.

”Året begynder i marts, hvor jeg flytter fasanhønerne ind på et behageligt græsområde til æglægningen. Hver høne lægger 30-35 æg, som jeg samler ind hver dag,” fortæller Martin.

Æggene, vaskes, desinficeres og lægges i bakker. Her venter de i 4 dage inden de flyttes til udrugning. Selve udrugningen sker i rugemaskiner. Efter stabil varme i 25 dage er æggene udrugede og kyllingerne klækkes. De samles i hold og flyttes over i mindre volierer.

”Nu kommer den vigtigste del af operationen. Kyllingerne skal have passende varme, holdes tørre og fodres rigtigt. Især foderet er vigtigt,” fortæller Martin Pedersen. Han holder kyllingerne i varmehuse og fodrer med piller fra DLG / Land & Fritid, som han er godt tilfreds med.

”Det afgørende er, at pillerne skal have et højt proteinindhold, og så må de ikke smuldre. Fasankyllingerne gider ikke spise pulver, så hvis en betydelig del af foderet smuldrer og bliver til støv, så går det tabt, og de unge fasaner får ikke den næring de skal have. Det vil resultere i svagere kyllinger, højere dødelighed og i yderste konsekvens en dårligere fasan under jagten,” forklarer opdrætteren.

Foderet Martin bruger er Hunt Start foder fra DLG. Foderet kommer i piller, der holder formen og indeholder blandt andet fiskemel og cocistadica, der modvirker cocidiose, der er mavesygdon, der dræber kyllingerne og så naturligvis de mineraler og vitaminer de små fasaner har behov for.

De første kyllinger klækkes i maj og derefter har Martin Pedersen dem i 6 uger før de er klar til levering og udsætning rundt omkring i landet. Mens de går hos Martin Pedersen følger fasankyllingerne tamhøner, som er i deres bure. Hønerne følger med når kyllingerne leveres og sikrer, at fasankyllingerne er rolige og bliver omkring det sted de sættes ud. De første kyllinger leveres normalt omkring den 20. juni.

På Schackenborg sker udsætningen i mindre volierer i skovområder. Voliererne er åbne og sikrede mod angreb fra ræve, mink og ildere. Fodringen sker under halvtag. Igen er det vigtigt, at foderet ikke smuldrer eller bliver til støv, da fasankyllingerne, i så fald, ikke spiser det.

Når kyllingerne udsættes anvender Martin Pedersen fodringen til at holde dem i nærheden af volieren i begyndelsen. To-tre uger inden sæsonen begynder Martin at fodre, der hvor han gerne vil have fasanerne hen. Foto: Recreation Media

”Det er vigtigt, at kyllingerne har fået en ordentlig fjerdragt inden leveringen og er vænnet til at være udenfor i god tid. Kommer der dårligt vejr senere på sommeren skal fuglene være robuste nok til at klare både fugt og kulde. Også i skoven er det vigtigt, at kyllingerne får ordentligt foder. Jeg fodrer to gange om dagen. Pillerne skal stadig være faste og jeg har faktisk også lagt mærke til at kyllingerne reagerer, hvis foderet ikke lugter godt. Fugtigt foder eller foder der ikke lugter godt, bliver ikke spist,” forklarer Martin Pedersen.

I den sidste tid inden jagten begynder skifter han fra kraftfoder til majs eller hvede. På Schackenborg begynder flytningen af fasankyllingerne ud i terrænet først sent. Helst et par uger før jagten begynder.

”Når vi kommer hen sidst i september eller oktober begynder jeg at flytte fasanerne fra volieren ud i terrænet. Jeg gør det sent for at undgå, at de når at spredes for meget eller forsvinder inden jagten begynder. To uger før jagten er optimalt,” forklarer den rutinerede gamekeeper.

Flytningen sker ved at Martin gradvis flytter fodringen ud hvor han gerne vil have fasanerne. Fra volieren ud på nærliggende marker og til sidste derhen, hvor fuglene helst skal være når jagten går ind. Ideen er, at fuglene skal placeres så klapperne kan komme til dem samtidig med, at der er tid og plads til, at de kan komme op over træerne.

Martin Pedersen anvender fasanfoder fra DLG / Land & Fritid.

”De fleste skytter vil gerne have høje fugle. Derfor driver vi gennem skoven, så fasanerne kommer op over træerne inde de kommer ud til skyttelinjen. Det giver gode høje fugle, som ikke er lette at ramme,” siger Martin. Han oplever efterårets jagter som kulminationen på et helt års arbejde.

”Selvfølgelig er det en glæde for mig at se fuglene flyve godt og skytterne have en dejlig dag og nogle gode oplevelser. Bedre end en efterårsdag med gode jagtoplevelser bliver det ikke,” smiler den engagerede opdrætter. Han afvikler mellem 6 og 8 fasanjagter på Schackenborg om året, og der nedlægges årligt mere end 2.000 fugle på det store gods, men rundt omkring i landet er der yderligere 20.000 velflyvende fasaner på vingerne fra den rutinerede opdrætter fra Sønderjylland.

Læs også