ræv i sneen
I egne hvor ræven udretter skade på den øvrige fauna, må den reguleres i februar måned jvf. Vildtskadebekendtgørelsen /BEK nr 1006 af 14/06/2020). Foto Michal Dobes com/Shutterstock

Her i februar måned er der formelt ingen vildtarter med jagttid, og jagtsæsonen er dermed slut for denne gang. De fleste af os er allerede begyndt at se frem til bukkejagten i maj. Det er der jo et par måneder til, og så må vi vente tålmodigt.

Du er dog nok ikke ene om at synes, at det er lidt længe. I så fald er den glade nyhed, at der i februar måned er adskillige muligheder for at regulere en række forskellige vildtarter. Det kan jo være ganske gavnligt både for naturen, for landmanden/lodsejeren og ikke mindst for jægeren.

Her får du en kort oversigt over mulighederne for regulering i februar.

Ræv kan reguleres uden forudgående tilladelse

BEMÆRK

Denne oversigt reflekterer reglerne for regulering af skadevoldende vildt jvf. vildtskadebekendtgørelsen (BEK nr 1006 af 14/06/2020) som de er gældende i skrivende stund ( den 1. februar 2021)

Du bør altid holde dig orienteret om de seneste regler. Den aktuelt gældende Vildtskadebekendtgørelse finder du via Retsinformation.dk.

I perioden 1. februar til 29. februar må du regulere ræv i egne hvor den forvolder skade på den øvrige fauna. Reguleringen må foretages med både haglvåben og riflet våben.

Regulering af ræv kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.

Regulering af fuglevildt kræver tilladelse fra Naturstyrelsen

Hvis du vil regulere fuglevildt, så skal du som hovedregel altid ansøge Naturstyrelsen om tilladelse. Det er kun invasive arter som nilgås og skarvand, som ikke kræver tilladelse, og som iøvrigt kan reguleres hele året.

For øvrige arter gælder følgende.

Canadagås

Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at canadagås reguleres på dyrkede marker i perioden 1. februar – 29. februar.

Husskade og krage

I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar – 15. april.

Ringdue

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ringdue i flok på rapsmarker i perioden 1. februar – 30. april.

Grågås, blisgås & kortnæbbet gås

Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere grågås, blisgås, og kortnæbbet gås i flok på dyrkede marker i perioden 1. februar – 29. februar.

Bramgås

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af bramgås i flok på dyrkede marker i følgende perioder fra den 1. januar til den 29. februar

Ansøg om tilladelse til regulering

For at du kan få tilladelse kan der være en række forhold, der skal være opfyldt. Ansøgningen kan indsendes online og det foregår via virk.dk. Du skal huske, at det kun er ejer/bruger (forpagter) en ejendom, der kan søge om reguleringstilladelse. Er du jagtlejer kan du ikke søge.

Invasive arter må reguleres hele året

Udover de ovennævnte arter, er det naturligvis også muligt at regulere invasive arter som udover skarvand og nilgås også omfatter mårhund, vaskebjørn, muntjak, bisamrotte og sumpbæver.

Husk at indberette hvor meget vildt du har reguleret

Alt vildt der er reguleret skal indberettes seneste 4 uger efter at tilladelsen er udløbet. Indberetinger sker ligeledes via virk.dk. Derudover skal du huske at nedlagt vildt, også skal indberettes som personligt vildtudbytte. Reguleret vildt skal altså indberettes to gange!

Du kan læse mere om regulering og indberetning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

LÆS OGSÅ

PAC lover hurtigere sagsbehandling for våbentilladelser i 2021

Miljøstyrelsen: Øjeblikkeligt stop for indfangning af fasaner