Danmarks hurtigst voksende jagtforening vil indføre direkte valg og en ny organisationsstruktur.

Hovedbestyrelsen i Dansk Land- og Strandjagt har udarbejdet et oplæg til nye vedtægter, der bl.a. vil medføre, at medlemmer af hovedbestyrelsen, inkl. formanden, fremover skal vælges direkte af medlemmerne. Det meddeler DLS i en pressemeddelelse.  Oplægget indeholder desuden forslag til en ny organisationsstruktur.

De nye vedtægter kan først træde i kraft, når de er godkendt af lokalafdelingerne. DLS indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling i repræsentantskabet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 1. november. DLS oplyser, at de nye vedtægter vil blive offentliggjort på hjemmesiden straks derefter.

DLS har på det seneste oplevet en nærmest eksplosiv tilgang af nye medlemmer, og oplyser i samme omgang, at medlemstallet næsten er fordoblet.

LÆS OGSÅ

DLS: Vi kæmper for jægerens sag høj som lav