Efter trusler og chikane fra aktivister vil svenskerne hemmelig-stemple jægeres identitet

Chikane og trusler mod jægere skal forhindres i svensk lovgivning. Jægerne ønsker også bedre muligheder for at afvise aktivister, der saboterer jagt.

- Annonce -

Den svenske regering beder nu den svenske naturstyrelse (Naturvårdsverket) om at undersøge, hvor meget svenske jægere udsættes for chikane og trakasserier fra jagtmodstandere. Tiltaget kommer fordi regeringen vil ændre på den lovgivningen, for at sikre at jægernes identitet er bedre beskyttet.

Initiativet kommer efter et par år med flere ubehagelige tilfælde af sabotage eller direkte chikane af svenske jægere fra aktivistiske jagtmodstandere og ”dyrevenner”.

Læs også: Aggressive jagtmodstandere prøver at presse navne på lokale jagtledere ud af de svenske myndigheder

Angrebene har udløst kraftige reaktioner i det svenske jægerkorps, der blandt andet ønsker mere hemmelighed omkring såkaldt ”skyddsjagt” hvor lodsejere kan få tilladelse til at afskyde særligt problematiske rovdyr. For eksempel ulve, los eller bjørne.

”Grundlæggende er alle oplysninger om henvendelser til det offentlige tilgængelige, men regeringen har bedt Naturvårdsverket om at kigge reglerne igennem med henblik på at identificere behovet for at hemmeligholde visse oplysninger,” fortæller Nils Henriksson, der er departementschef i det svenske fødevareministerium (Näringsdepartementet).

Konkret skriver ministeriet til Naturvårdsverket:

”Regeringen giver Naturvårdsverket til opgave at undersøge og rådgive om behovene for ændringer i offentligheds- og hemmelighedslovgivningen samt i jagtloven med det formål at forhindre spredningen af oplysninger, som findes hos Naturvårdsverket om borgere, der ejer jagtvåben samt oplysninger, der kan udløse trusler og trakasserier mod ansøgere af dispensationer til jagt.

Forslaget tages godt i mod i det svenske jægerforbund (Jägereforbundet), som finder det relevant at undersøge mulighederne for hemmeligholde dele af sagsbehandlingen omkring jagt og jægere.

”Der er faktiske allerede nogle regioner (län), som har valgt ikke at gøre den slags oplysninger offentligt tilgængeligt, men der findes ikke et sæt landsdækkende regler omkring det. Det beror helt på den enkelte regions fortolkninger af loven,” fortæller Gunnar Glöersen, der er vildtkonsulent i det svenske jægerforbund.

Han ønsker, at de svenske myndigheder også kigger mere bredt på de trusler og den chikane, som især opleves i forbindelse med især såkaldt licensjagt på rovdyr (ulv, bjørn og los) men i nogle tilfælde også under helt vanlige jagter.

Læs også: Flere tilfælde af hærværk og angreb på jægere

Der er behov for lovgivning, der gør at folk, som dukker op ved jagter med det ene formål at chikanere og sabotere jagten kan afvises fra området på en legal måde,” mener Gunnar Glöersen.

Naturvårdsverket skal aflevere sit oplæg den 15. december i år.

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner