Ekspanderende vildsvin skaber ændringer i Italiensk jagtlov

Vildsvinestammen i Italien vokser voldsomt, og de sultne dyr er begyndt at dukke op i byerne. Samtidig frygter italienerne afrikansk svinepest

Italiens regering arbejder på at slække på jagtloven for vildsvin, efter at de smarte dyr er blevet en sand landeplage i støvlelandet. Situationen beskrives af Italienske landbrugsorganisationer som en ”invasion af vildsvin”, og de seneste år er problemet flyttet fra landet og ind til byerne. Her tiltrækkes vildsvinene af de overfyldte skraldespande og dukker gerne op midt i millionbyen Rom på jagt efter godbidder.

Eksperter anslår at der findes mere end en million vildsvin i Italien, og at de forårsager skader for mere end 150 millioner kroner om året hos de i Italienske landmænd.

Svinene er også indblandede i mere end 2.000 bilulykker om året på de italienske veje.

Vildsvin er blevet et vanligt syn i mange europæiske storbyer, (Foto: Shutterstock / Vladislav_F)

Situationen er yderligere skærpet efter, at der er konstateret afrikansk svinepest hos flere hundrede italienske vildsvin. Det er en alvorlig trussel mod den store italienske svineproduktion på mere end 8 millioner dyr om året. Blandt de nye tiltag er tilladelse til at jægere, politi og naturmyndigheder kan nedlægge flere vildvin også inde i byerne.

Europæisk problem

Italienernes problemer med vildsvin afspejler en generel situation mange steder i Europa. På grund af den voksende urbanisering og genvækst af skovene, udvider vildsvinebestandene sig over hele Europa, med observationer og tætte møder i stigning i mange europæiske storbyer. Fra Berlin til Madrid, Göteborg og Warszawa.

Vildsvinene er utroligt tilpasningsparate og reproducerer sig effektivt.

Læs også: Vildsvinejægere vil skyde fra bilerne – frygter bevæbnede kriminelle

I begyndelsen af ​​det 20. århundrede drev menneskets pres i form af skovrydning og landbrug arten næsten til udryddelse i Italien. Kun få bestande var tilbage i Toscana, i det sydlige Italien og i Alperne

Men efter Anden Verdenskrig, da Italiens økonomi boomede og befolkningen flyttede mod storbyerne gik det fremad for skovene, og dele af dyrelivet vendte tilbage. Vildsvinene var også godt tilfredse med at ulvebestanden stort set forsvandt i Italien.

Mange steder i Europa fortsætter vildsvinestammerne med at vokse. Nu vil Italienerne ændre i jagtloven for at komme flere svin til livs. Foto: Shutterstock / WildMedia

Samtidig pressede italienske jægere på for at få udsat flere vildsvin fra indhegnede områder eller ligefrem at importere dem fra udlandet.Denne praksis fortsatte indtil 2015, hvor den blev forbudt. Men da var vildsvin allerede blevet et udbredt problem i Italien.

Mængder af landbrugsafgrøder og adgang til byernes affald understøttede en voldsom stigning i antallet. Samtidig kom andre faktorer i spil. Vintrene blev mildere, skovområderne voksede og mest markant mistede vildsvinene deres frygt for mennesker. Bestanden fortsatte med at stige.

Vinder over jægerne

Der nedlægges årligt omkring 300.000 vildsvin i Italien, men eksperter vurderer, at dyrene formerer sig med op til 150 procent om året. Vildsvinene ser dermed ud til at slå jægerne mere en pæn margen.

Samme mønster ses i flere andre europæiske lande. I Polen har man siden 2017 jaget vildsvin året rundt. Ifølge den nationale polske jagtforening var der i 2021 over 4,6 millioner jagter med 269.000 nedlagte vildsvin.

Læs også: Skydepræmie for vildsvin er en succes, men svinepesten rykker fortsat tættere på Danmark

Alligevel trænger dyrene i stigende grad ind i de større byområder. Det anslås, at der for eksempel er over tusinde vildsvin i Warszawa.

Samme situation ses i Spanien, hvor der årligt nedlægges næsten 400.000 vildsvin. Alligevel vurderer det spanske Institut for jagtforskning, at landets bestand kan fordobles inden 2025.

Flere steder i verden arbejdes der med at udvikle modforanstaltninger mod vildsvin i byerne. I Rom er mange skraldespande vildsvinesikrede, og i Israel arbejder forskere med at opbygge særligt attraktive områder for vildsvin udenfor byerne for at holde dem fra bebyggede områder. Begge tiltag ser ud til at have en effekt, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Vildsvinene fortsætter bare med at forøge sig og søge mod de Italienske byer.

Læs ogsåSvenskerne er negative overfor vildsvin

Læs også