Eksplosiv udvikling i antallet af nedlagte mårhunde

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) udsendte op til weekenden den foreløbige  vildtudbyttestatistik for sæsonen 2018-2019. I statistikken kan man bl.a. læse, at udbyttet af mårhunde i Danmark er mere end fordoblet fra sæsonen 17/18 til 18/19. Fra 3.366 skudte dyr til 7.863. Dermed er udbyttet af mårhunde fordoblet hvert år siden 2016.

Mårhunden, der oprindeligt kommer fra Asien. Den regnes for en invasiv art, og er især en trussel mod fugle, der ruger på jorden.

FAKTABOKS

SÅDAN MÅ MÅRHUNDEN REGULERES

  • Mårhunden må reguleres hele året og hele døgnet uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Ved regulering om natten er det lovligt at bruge lys. Du må bruge lys, der er installeret på foderpladsen. Du må også bruge en lygte, der er monteret på dit våben.
  • Det er tilladt at regulere både med riffel eller haglbøsse fra et skydetårn eller en skydestige.
  • Mårhunden må skydes direkte på foderpladsen.
  • Ved fældefangst af mårhund, må der opstilles fælder overalt i terrænet. Fælden skal være forsynet med kontakt oplysninger.
  • Husk at du skal være fyldt 18 og have gyldigt jagttegn for at kunne regulere, medmindre du er ifølge med en person, der er over 18.
  • Er du under 18 år og har jagttegn kan du jage mårhunden i jagttiden 1/9-31/1.

Se hele rapporten her.

Læs mere om regulering af mårhunde:

Regulering af mårhund på baitpladser

Mårhund på kornet

Mårhunderegulering i Hedensted.

Rift om mårhundepulje

 

Læs også