En vildtmagnet på dit jagtrevir

Har du en ældre skov- eller juletræskultur på dit jagtrevir som kunne udnyttes bedre? Det er der mange der kan svare ja til.

Artiklen er sponseret af

Forestil dig, at du ret nemt og billigt kan få konverteret nogle af dine ældre og ikke så attraktive bevoksninger på dit jagtrevir, og på den måde forbedre vilkårene for vildtet og for jagten – både på kort sigt og for at sikre, at dit jagtrevir i mange år fremover vil være attraktivt for vildtet og for jagten.

Det kan du sagtens – det er hverken så besværligt eller så dyrt, som man måske kunne forestille sig.

En gammel åben nåletræskultur, der er helt gold i bunden, og hvor vinden suser lige igennem, eller en pivåben skovbevoksning, giver oftest hverken de helt store jagtlige muligheder eller indeholder et særlig stort og tiltrækkende fødegrundlag for hjorte-, fugle- eller markvildtet. Vildtet har generelt behov for skjul, føde, sollys og læ for at stortrives på dit jagtrevir.

Derudover trives rigtig meget af vildtet bedst på et revir med en masse variation i terrænet og beplantningerne, og hvor der både findes tætte krat, lysåbne arealer, unge træer og buske til føde og skjul og mellemhøje træer til eksempelvis nattesæde for fuglevildtet.

Kort sagt: Et varieret jagtrevir giver anledning til en bred og talrig vildtbestand.

Hvert enkelt jagtrevir kræver forskellige tiltag

Hos Stuboggren.dk ApS har man igennem mange år hjulpet rigtig mange jægere og jagtkonsortier med at forbedre vilkårene på deres jagtrevirer. Der findes rigtig mange forskellige muligheder for forbedringer, og hvert enkelt jagtrevir bør gennemgås for at fastlægge de rigtige og mest relevante tiltag på det specifikke revir.

En meget enkel og også meget populær metode er konverteringen af hele eller dele af ældre skovbevoksninger til attraktive vildtagere.

Stuboggren.dk har i løbet af sommeren blandt andet hjulpet en sydsjællandsk jæger med at optimere jagtreviret. Flere af de gamle nåletræskulturer rundt omkring på reviret er konverteret til attraktive ”vildtmagneter”. Nogle af disse er med fokus på riffeljagten og hjortevildtet, mens andre er anlagt med fokus på fuglevildtet og jagtsæsonens fasanjagter.

I de konkrete tilfælde, hvor fokus har været på riffeljagten og hjortevildtet, har man indledningsvis i samarbejde med jægeren fastlagt størrelsen og udformningen af den ønskede nye vildtager.

Med Stub og Gren’s skovningsmaskiner er der fældet og bortkørt de ønskede træer fra arealer for at skabe den helt rigtige form og størrelse på vildtageren. Efter fældning og udkørsel af træerne kunne jordbearbejdningen for den kommende vildtager herefter igangsættes.

Jordbearbejdningen blev foretaget ved først at knuse alle grene og stød, hvorefter en grundig rodfræsning blev foretaget for at skabe et godt såbed til såning af den nye vildtager.

Til sidst er den ønskede blanding til den pågældende vildtager blevet sået. Her faldt valget på en flerårig hjortevildtsblanding med flere forskellige afgrøder domineret af lucerne, kløver og cikorie. Der findes et stort udvalg af forskellige frøblandinger til vildt, og der er rig mulighed for at prøve sig frem, hvis man har specielle ønsker til udseende, varighed og egenskaber.

En magnet for især rå- og dåvildt

Få uger efter arbejdet var afsluttet, spirede en ny attraktiv og solbeskinnet vildtager op inde midt i de lægivende og tryghedsskabende gamle juletræer. En rigtig effektiv vildtmagnet for særligt råvildtet og dåvildtet på reviret.

På samme jagtrevir blev vilkårene for særligt fasanerne, og muligheder for at afvikle vellykkede fasanjagter i løbet af jagtsæsonen, stærkt forbedret.

Proceduren var noget nær den samme, men her var formålet at konvertere en højtliggende ældre nåletræsbevoksning, der førhen var blevet klippet pyntegrønt i. Den nye vildtager skulle både fungere som et attraktivt tilholdssted for fasanerne med både føde, sol og skjul, men også som en såkaldt flush-zone til efterårets fasanjagter.

Flush-zone

En flush-zone er det areal, hvor det tilstræbes at lette fasanerne fra, med henblik på nemmere at kunne styre fasanernes flugtretning under afvikling af jagterne. Fasanerne skal naturligvis have et ønske om at opholde sig her, eller nemt kunne fodres eller drives hertil. Målet er, at man under afviklingen af efterårets og vinteren fasanjagter kan lette få fugle ad gangen i de meget tætte og for fasanerne, trygge nyetablerede vildtagere, hvor fuglene oftest trykker sig rigtig godt.

Fremgangsmåden var her fældning og udkørsel for at skabe den rigtige størrelse og udformning på den nye vildtager. Efterfølgende blev arealet jordbearbejdet ved grenknusning og efterfølgende rodfræsning. Herefter blev der sået en specielt tilpasset frøblanding, der skaber en meget tæt vildtager med masser af føde og skjul for fasanerne. Dette blev kombineret med tætslåede spor med masser af sollys, læ fra den omkringliggende vildtager, ligesom der blev etableret gode muligheder, hvor fasanerne kunne bale (støvbade).  Det skal tilføjes at hjortevildtet bestemt også finder den nye vildtager attraktiv og besøger den hyppigt.

Ved de efterfølgende besøg på reviret var det tydeligt at se, at missionen var lykkedes. Vildtet tiltrækkes og stortrives og allerede i de første par måneder af jagtsæsonen er det blevet til flere spændende og mindeværdige jagtoplevelser på og omkring de nyetablerede ”vildtmagneter”.

Hvad koster det så?

Et meget almindeligt og nærliggende spørgsmål i forbindelse med etableringen af sådanne nye ”vildtmagneter” på jagtreviret er naturligvis: Hvad koster sådan noget så?

Der findes ikke en direkte prisliste på ovennævnte tiltag, men besigtigelse af jagtreviret vil altid være det rigtige udgangspunkt for at kunne prissætte opgaven.

Blandt de vigtigste faktorer kan nævnes størrelsen på træerne og naturligvis mængden af træ, der skal fældes og tages ud. Det fældede træs værdi, i form af eksempelvis emballagetræ, cellulosetræ eller energitræ, kan i de fleste tilfælde være med til at betale for noget af eller måske endda hele omkostningen i forbindelse med arbejdet.

Effektiv og vildtvenlig revirpleje – uden det koster en formue

Man kan altså sagtens lave effektiv og vildtvenlig revirpleje på sit eget eller konsortiets revir uden at skulle betale en formue for det.

Der er heldigvis kommet stort fokus på og interesse for revirplejen, vildtplejen, den generelle optimering af jagtrevirer og jagtens afvikling hos danske jægere og jagtkonsortier. Det er både til gavn for jægerne, vildtet og ikke mindst selve jagten. I de senere år har flere og flere jægere valgt  at udnytte de ”mindre gode” arealer på deres jagtrevirer til at etablere attraktive vildtagre med masser af føde, solskin, læ, fred og ro.

”Vi bliver desværre fortsat ofte mødt med en forestilling om, at det stort set udelukkende er tiltag, der er muligt at lave for de professionelle jagtvæsener grundet omkostningerne. Her må jeg konstatere, at dette ikke er tilfældet. Mulighederne er mange og uanset omfanget af jagten, størrelsen på jagtreviret og størrelsen på budgettet, så kan der bestemt være mulighed for at lave lignende tiltag på dit jagtrevir” fortæller Sebastian Egegaard Juul, Skovfoged og projektleder hos Stuboggren.dk ApS

Har dette vakt din interesse for jagt- og revirplejen, og kunne du godt tænke dig at høre mere om mulighederne for tiltag på lige netop dit jagtrevir, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer meget gerne forbi for at se dit jagtrevir og kommer med forslag til eventuelle forbedringer” afslutter Sebastian Egegaard Juul.

Om Stuboggren.dk ApS

Stuboggren.dk er en grøn virksomhed i mere end én forstand. Vi arbejder ude i det grønne med naturnære driftsformer og andre aktive indsatser for at fremme eller bevare naturen og dens værdi. Det gør vi med et bæredygtigt fokus og en dedikation til at passe på både natur og miljø.

Vi er et skarpt hold af specialister med et væld af udstyr, der udfører natur- og landskabspleje opgaver inden for blandt andet:

  • Naturpleje
  • Træfældning og træpleje
  • Skovrejsning, læhegn og vildtremiser
  • Revirpleje og optimering
  • Skovning og udkørsel
  • Jordbearbejdning
  • Etablering og pleje af søer og vådområder

Vi servicerer både privatpersoner, virksomheder, kommuner og andre offentlige institutioner. Er opgaverne omfattende, komplekse og indebærer flere af ovenstående opgaver, kan vi sammensætte et hold af kompetencer, der kan løfte selv de mest specielle og krævende opgaver.

Kontakt
Skovfoged/Projektleder Sebastian E. Juul
sej@stuboggren.dk / Telefon: 41 51 84 16
Læs mere om vores arbejde på www.stuboggren.dk

Gå ikke glip af

Søg tilskud til forskning i vildt inden jul

Forskere der vil arbejde med jagt og vildtforvaltning kan søge midler ved Miljøstyrelsen – men kun indtil jul

Seneste artikler

Søg tilskud til forskning i vildt inden jul

Forskere der vil arbejde med jagt og vildtforvaltning kan søge midler ved Miljøstyrelsen – men kun indtil jul

Jægerforbund og ornitologer i samarbejde om rovfugle

Begge organisationer er kede af drab på rovfugle og mener, at mere kendskab til de store jægere er vejen frem

VikinX – Dansk jagttøj til en knivskarp pris!

Markedet for jagttøj er kæmpestort - hvad skal man vælge? Vi har sat Mark Lauritsen til at teste et sæt jagttøj fra VikinX.

Nyt ulvepar har etableret sig ved Skjern

Observationer og spor tyder på at enlig hunulv ved Skjern har fundet en mage. Dermed tyder det på hvalpe og en ny ulveflok i området næste år.

Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Myndighederne tøver med at tage en beslutning og vil nu vente på stor undersøgelse før det kan afgøres om buejagt bliver lovligt i Sverige
- Annonce -
- Annonce -

Seneste magasiner

- Annonce -

Våben

Lokal forankring, personlig service og masser af våben hos Jaktia Maribo

Trods helt nyt våbenrum og mere end 500 jagtvåben på lager er det vigtigste for en af landets ældste jagtforretninger – Jaktia Maribo - bedre kendt som Sport & Hobby – at forblive en hyggelig og lokalt forankret jagtforretning.

En anderledes haglbøsse

Den berømte våbenfabrikant Greener begyndte fra omkr 1920-15 at levere Greener Police Riot Shotguns til Imperiets afsides hjørner.

Haglbøssens Kaliber og Ammunition

Som jægere behøver vi til den praktiske jagt kun at bekymre os om våbnets kaliber, patronerne hylsterlængde og haglstørrelsen og -vægten, finesserne kan vi om ønskeligt læse os til eller drøfte med bøssemageren.
Lyddæmper

Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

De nye regler forventes at træde i kraft i juli 2022 og kan medføre, at det bliver lettere for danske jægere at medbringe lyddæmpere til jagt i Sverige.
- Annonce -
- Annonce -

Debat

Rewilding – det er en ommer!

Modstanden mod de nye indhegnede naturnationalparker kom tydeligt til udtryk, da Folketinget åbnede sin efterårssamling den første tirsdag i oktober.

21 skarpe til justitsministeren vedr. våbenbekendtgørelsen

Våbenbekendtgørelsen og ikke mindst politiets administration af samme har gradvist udviklet sig til et bureaukratisk og til tider nærmest absurd makværk, senest eksemplificeret ved...

Udsætning af ænder: DOF har stadig ikke styr på fakta

Egon Østergaard anfører i en replik i Altinget den 22. september, at jeg ”indrømmer”, ”at nedskydning af udsatte gråænder ikke er jagt”. Det har...

Partier bag planer om Naturnationalparker undsiger kritiske borgmestre

Landspolitikere fra Enhedslisten og De Radikale går i rette med lokalpolitikere - fra blandt andet deres egne partier - omkring naturnationalparker
- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Søg tilskud til forskning i vildt inden jul

Forskere der vil arbejde med jagt og vildtforvaltning kan søge midler ved Miljøstyrelsen – men kun indtil jul

Nyt ulvepar har etableret sig ved Skjern

Observationer og spor tyder på at enlig hunulv ved Skjern har fundet en mage. Dermed tyder det på hvalpe og en ny ulveflok i området næste år.

Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Myndighederne tøver med at tage en beslutning og vil nu vente på stor undersøgelse før det kan afgøres om buejagt bliver lovligt i Sverige

Skud til løbende vildt

Et kursus i drivjagt – og, om hvordan man lærer at holde hovedet koldt.
- Annonce -
- Annonce -