EU-kommissionen presser på for mere regulering af ulve

Efter 10 år hvor EU har forhindret jægere, landmænd og andre berørte i at begrænse skaderne fra den voksende bestand af ulve i Europa ser det ud til at kommissionen er vendt på en tallerken og lægger op til mere jagt på ulve.

Det er ikke ofte at en enkelt pony får indflydelse på en kontroversiel beslutning i EU- kommissionen, men spydige kommentatorer antyder denne uge, at ponyen Dollys død i kæberne på en tysk ulv i september 2022 er en del af årsagen til at EU-kommissionen nu lægger op til at ændre i Ulves status i EU.

Dolly, der egentlig var gået på pension, gik og hyggede sig på en gård nær Hannover i Tyskland, da skæbnen indhentede den ældre dame. En lokal ulv brød ind i folden og nedlagde hesten for at få lidt natmad.

Det skulle den ikke have gjort. Dolly tilhørte nemlig EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og hverken hun eller familien tog let på Dollys for tidlige afgang til de evige jagtmarker. Det kunne man læse i sociale medier i dagene efter angrebet.

Som alle jægere ved, var spørgsmålet om ulve i Europa og den skade de forvolder på vildt, tamdyr, turisme og andre berørte i EU, kontroversielt allerede inde Dollys alt for tidlige himmelfart, men ulvevenner, politikere og embedsmænd var i stor stil på ulvenes side. Det ser nu ud til at have skiftet endeligt. En proces, der tilsyneladende begyndte kort efter Dollys kranke skæbne.

Europa-Kommissionen annoncerede nemlig onsdag i denne uge sin hensigt om at ændre den internationale status for ulve fra “strengt beskyttet” til “beskyttet” baseret på hvad man kalder for “nye data om øgede bestande og påvirkninger.”

Dermed følger kommissionen op på den proces der indledtes i efteråret, hvor EU i en noget kryptisk pressemeddelelse anmodede offentligheden til at maile med information om ulve og de skader de påfører borgere og natur i EU. Pressemeddelelsen var ikke mindst særlig fordi den ikke nævnte EU’s miljødirektorat, der ellers er ansvarlig for forvaltningen (eller den manglende forvaltning) af ulve i EU. Dermed gik kommissionen udenom den myndighed, der traditionelt har stået for en total fredning af ulve i EU.

Kommissionens formand Ursula von der Leyen blev endda selv citeret for at ”Koncentrationen af ​​ulve i nogle europæiske regioner er blevet en reel fare for kæledyr og en risiko for mennesker også”.

Det var svært at opfatte som andet end en opfordring til at få begrænset ulvenes ekspansion med mere jagt.

Indsamlingen af ​​e-mail-svar om ulveskader fra alle hjørner af EU blev afsluttet efter kun tre uger, og næste skridt for Kommissionen var at træffe en beslutning om, hvorvidt ulven skulle have ændret sin status fra ”strengt beskyttet” til ”beskyttet”. Det er den beslutning Kommissionen nu lægger op til baseret på “nye data om øgede bestande og påvirkninger.”

Reelt vil det betyde en flytning af ulve i EU’s arts- og habitatdirektiv fra bilag 4 til bilag 5 hvilket vil åbne for mere regulering og give flere muligheder for aktiv jagt.

De nye toner fra EU-kommissionen er ikke gået hen over hovedet på ulvevenner og miljøforkæmpere, der tidligere på ugen skrev til Kommissionen og afviste, at “en politisk beslutning om et så afgørende spørgsmål er ved at blive udarbejdet på en ugennemsigtig måde” og understregede, at “enhver beslutning om at ændre ulvenes beskyttelsesstatus skal være baseret på pålidelige videnskabelige data.”

Det er langtfra sikkert, at det ender med mere regulering af ulve i EU, men noget tyder på at stærke kræfter i EU har ændret holdning og nu er mere i tråd med den holdning jægere, landmænd, hyrder og turistindustrien har haft i en længere årrække.

Læs også