EU-parlamentet presser på for mere regulering af rovdyr

Resolution vedtaget i EU-parlementet opfordrer EU-kommissionen til at åbne for bedre muligheder for at begrænse antallet af rovdyr, når bestandene er i balance.

En ny resolution fra EU-parlamentet presser på for at gøre det muligt at slække på begrænsningerne, når det gælder jagt og regulering af større rovdyr i EU-landene.

Den nye resolution, der for nyligt blev vedtaget i EU-parlamentet, vil gøre det muligt at ændre på rovdyrenes bevaringstatus i det såkaldte habitatsdirektiv, når den enkelte bestand når et gunstigt niveau.

Det kræver dog at EU-kommissionen godkender ændringen. I så fald vil det betyde, at blandt andet den kontroversielle ulvebestand ville kunne reguleres kraftigere, end det er tilfældet i dag.

Forvaltning over grænser

Et af de afgørende elementer i det nye forslag er, at en given bestand ikke bare skal ses i nationale sammenhænge, men skal vurderes som helhed – også over landegrænser.

Dermed kunne der være grundlag for, at eksempelvis den danske ulvepopulation bliver vurderet i sammenhæng med den voksende bestand i Tyskland og ikke udelukkende forvaltes som en isoleret dansk bestand.

Det sammen gælder den voksende svenske bestand, der skal ses i sammenhæng med bestandene i Norge og Finland.

Rent praktisk forventes det, at lovændringen betyder at voksende og sunde bestande kan reguleres gennem jagt i højere grad, end det er muligt i dag.

Rigid fortolkning på nationalt niveau

Den europæiske jægerorganisation FACE (European Federation for Hunting & Conservation) har i en pressemeddelelse beskrevet den nuværende situation omkring EU-reglerne, når det gælder regulering af rovdyr, således:

”Den stramme beskyttelse af visse rovdyr betyder, at der flere steder er opstået et administrativt dødvande omkring rovdyr. Det skyldes en alt for rigid fortolkning af EU-lovgivningen fra nogle af de berørte parter og konstante retssager omkring jagt på rovdyr fra visse organisationer med fokus på de nationale bestande”

Ifølge den nye resolution fra EU-parlamentet skal arter, der når et stabilt niveau kunne flyttes over i en kategori, hvor der er mindre fokus på fredning. Medlemslandenes ansvar for at opretholde en stabil bestand ændres der dog ikke på. FACE er dog godt tilfreds med udviklingen.

”Beslutningen i EU-parlamentet er gode nyheder og endnu en opfordring til EU-kommissionen om at få skabt en procedure, der gør det muligt at tilpasse habitats-direktivet. Også det sidste parlament opfordrede kommissionen til at lave ændringer, så det bliver mere og mere besværligt for kommissionen ikke at reagere”, skriver organisationen.

Rovdyr i fremgang

Mange af de større rovdyr fortsætter med at øge i antal i Europa. Ikke mindst ulve, der for nylig rundede 19.000 dyr i EU-landene, hvilket er en stigning på omkring 25 procent over  10 år. Fra mange sider har det længe været påpeget, at de voksende bestande ikke afspejles i EU’s lovgivning for forvaltning af rovdyr.

Læs også