EU vil støtte regulering af problematiske ulve

EU-kommissionen vender på en tallerken og vil pludselig have dialog om problemer med ulve samt ændre loven, så lokale myndigheder kan regulere de kontroversielle rovdyr.

Når det gælder de kontroversielle, europæiske ulve kan man i hvert fald ikke beskylde EU for at være alt for firkantede og konsekvente. Efter 20 år hvor EU fanatisk har beskyttet udbredelsen af ulve i Europa og gjort det yderst besværligt – for ikke at sige umuligt – for de enkelte lande og regioner at håndtere de problemer jægere, landmænd og andre mennesker i naturen har oplevet med de voksende ulvebestande i mange europæiske lande, ser EU nu ud til at vende på en tallerken.

Det står klart efter at EU´s kommissionsformand Ursula von der Leyen denne uge kom med en noget overraskende melding. Kommissionsformanden konstaterede nemlig, at ulvene i stigende grad fører til konflikter med lokale landbrugs- og jagtsamfund, især hvor foranstaltninger til at forhindre angreb på husdyr ikke kan implementeres i vid udstrækning. Direkte citeret sagde Ursula von der Leyen at:

“Koncentrationen af ​​ulveflokke i nogle europæiske regioner er blevet en reel fare for husdyr og potentielt også for mennesker. Jeg opfordrer indtrængende lokale og nationale myndigheder til at træffe foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. Faktisk giver den nuværende EU-lovgivning dem allerede mulighed for det.”

De nye toner, om muligheden for at regulere antallet af ulve der hvor de skaber konflikter, følges op af en opfordring fra EU til at lokalsamfund, forskere og andre, der kan bidrage til mere overblik over situationen, fremsender data om konkrete udfordringer og problemstillinger i relation til ulve i lokalområdet.

Data kan fremsendes indtil den 22. september på følgende EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu. På grundlag af de indsamlede data vil EU Kommissionen træffe beslutning om et forslag om, hvor det er relevant, at ændre ulvens beskyttelsesstatus i EU og at opdatere lovgivningen for om nødvendigt at indføre yderligere fleksibilitet, når det gælder mulighederne for at regulere ulve.Ifølge EU vil formålet være at skabe mulighed for at nationale og lokale myndigheder får mere frihed til træffe beslutninger og til at kunne indføre lokale foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. EU er tilmed også indstillet på at støtte de lokale myndigheder økonomisk, når eventuelle tiltag skal implementeres.Ulve blev totalfredede i Europa med EU habitatsdirektiv af 1992. Siden er antallet af ulve vokset betydeligt, og det har medført konflikter med landmænd, jægere og andre brugere af naturen mange steder i Europa.I Danmark er der for tiden omkring 30 ulve. Antallet svinger en del fordi enkelte individer indvandrer eller forlader Danmark i løbet af året. Generelt har antallet af ulve i Danmark har været stigende de seneste år. 

Læs også