Online platformen Openlands vil gøre adgang til jagt- og naturoplevelser mere tilgængelig, og samtidig skabe en nem adgang for lodsejere til at dele deres jagt- og naturressourcer med andre. En del af konceptet er, at man som lodsejer får mulighed for at leje sin jagt ud på dagsbasis og derved får et fleksibelt alternativ til traditionelle jagtkontrakter.

For jægere vil Openlands jagt-platformen betyde et mere åbent og let tilgængeligt udbud af jagt, da man kun betaler for de dage, man er på jagt, og samtidigt vil have fleksibiliteten til at kunne gå på jagt forskellige steder i landet. Målet er også at skabe en bedre gennemsigtighed i markedet.

Let anvendelig markedsplads

Openlands er nemt at bruge med integreret booking, kort over jagtområdet og sikker betaling. Da jagt i høj grad er en social aktivitet, vil det kun være muligt at booke en jagt sammen med folk, man kender.

En af de helt store fordele ved konceptet er desuden et gensidigt rating-system af jægere og lodsejere. Den gensidige feedback, og dermed selvregulerende effekt for såvel lodsejer som jæger, er med til at skabe en tryghed. Fuldstændig som det kendes fra Airbnb, hvor alle har en interesse i at opføre sig så ordentligt som muligt, da dette ellers begrænser de fremtidige muligheder for såvel lodsejer som jæger.

De to stiftere, Anders Chr. Holmsgaard og Jens Kam, lægger ikke kun vægt på, at Openlands skal skabe et mere dynamisk jagtmarked, men også at konceptet skal være jagtetisk forsvarligt. Openlands er derfor designet til at, lodsejer præcist kan styre: Hvornår der er jagt, hvor mange jægere der er inviteret, hvilket vildt der jages, og hvor meget der må nedlægges pr vildtart. Lodsejer kan altså sikre, at jagten forvaltes bæredygtigt ved at skrue op eller ned for jagttrykket således, at der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud. Derudover kan lodsejer kræve, at man som jæger køber det vildt, man skyder, da en vigtig del af konceptet er, at man tager sit vildt med hjem og spiser det.

Jagt er godt for naturen

Vi ved, at de fleste lodsejere ønsker at fremme biodiversiteten på deres jord, såfremt det er økonomisk muligt, og vi håber, at øget indtjening fra jagt kan give flere lodsejere et økonomisk incitament til netop at forbedre vildt- og biotoppleje til glæde for alle.

Derudover er det på sigt målet at lave et produkt, som hjælper til en optimeret vildtforvaltning. F.eks. ved at flere lodsejere skal kunne koordinere at afholde jagt på tværs af deres respektive jagtområder og derved få optimeret jagtforvaltningen over større områder.

Du kan som både jæger og lodsejer oprette profil på Openlands første web-version: www.openlands.eu