Faldvildt. Død råbuk
62 stykker dødfundet råvildt blev i 2020 indleveret til Miljøstyrelsens faldvildtkonsortium. De fleste var døde af afmagring eller diarre. Foto: Shutterstock / Dariusz Banaszuk

Jægere og borgere indsendte i 2020 i alt 1320 stykker faldvildt til Miljøstyrelsens Faldvildtkonsortium. De indleverede, døde dyr anvendes til at holde styr på sygdomme og andre årsager til unaturlige dødsfald i den danske natur. Der indleveres både døde pattedyr, fugle og havdyr.

Blandt det indleverede råvildt (62 stk) var nogle døde af infektion, men de fleste døde af svækkelse på grund af afmagring og diarre. I nogle tilfælde var der tale om ældre dyr afmagrede dyr med tandlidelser, fodringslidelser, klovproblemer eller parasitter.

Harer, egern og bævere undersøges rutinemæssigt for harepest, der skyldes infektion med bakterien Francisella tularensis. Harepest blev ikke påvist i danske dyr i 2020 og blev det heller ikke i 2019. Sygdommen er en frygtet zoonotisk lidelse som kan overføres til mennesker med dødeligt udfald, hvis sygdommen ikke diagnosticeres i tide.

Der blev påvist giftstoffer i 5 indleverede havørne, alle fra det samme område på Tåsinge, mens andre havørne så ud til at være døde efter kollision med vindmøller.

I 2020 blev der konstateret en ny epidemi med højpatogen aviær influenza (AI) i fugle. Den første fugl der blev fundet positiv, var en dødfundet vandrefalk indleveret til faldvildtkonsortiet. Vandrefalken blev fundet i slutningen af oktober 2020. Epidemien pågik stadig ved udgangen af 2020.

Læs også: Kontroversielt EU oplæg om forbud mod jagt i Natura 2000 områderne skrottet

Det indsendte/indsamlede faldvildt anvendes i en række forskningsprojekter, der giver Miljøstyrelsen viden om situationen i den danske natur. Der har i 2020 bl.a. været projekter vedrørende reproduktion, aldersfordeling og fødeundersøgelser af mårhunde i fuglebeskyttelsesområder.

Fra kysterne blev der indleveret 31 små hvaler – hvidnæser eller marsvin, men ingen led af alvorlig sygdom. Desuden blev der fundet 46 spættede sæler og syv gråsæler. Den hyppigste dødsårsag hos sæler er svækkelse som følge af infektion med parasitter, især lungeorm. Specielt de spættede sæler er hårdt ramt.

Jægere og andre borgere er generelt optagede af vildtets sundhed og trivsel og faldvildtkonsortiet modtager mange opkald og mails om skadede, syge eller dødfundne dyr.

Undersøgelsen koster ikke noget for de jægere og borgere, der afleverer døde dyr, men de skal selv transporteres det fundne vildt til undersøgelsen. Naturstyrelsen har opstillet frysere flere steder i landet hvor faldvildt kan afleveres. Afleveret vildt i fryserne afhentes regelmæssigt og indholdet transporteres til diagnostisk undersøgelse.

Læs mere om Naturstyrelsens faldvildtkonsortium og indlevering af faldvildt på: http://www.vildtsundhed.dk/Doedfundet-vildt

Læs også: Jægere skød tre tyre – politiet undersøger sagen