Farlige flåter breder sig fra Nordsjælland

Den ubehagelige virus TBE breder sig nu fra Nordsjælland og sydpå. Også jægere i Sverige bør være opmærksomme.

Flåter med den farlige TBE-virus –Tick Borne Encephalitis – der giver hjernebetændelse, breder sig nu i Danmark. Tidligere var der kun risiko for at blive smittet på Bornholm, men nu er der ikke længere kun risiko for at blive smittet på solskinsøen eller Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Nu flytter og spreder smitten sig tilsyneladende på Sjælland primært via hjorte.

TV2 har talt med virusforsker og professor ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard, der fortæller at ”Flåter med virussen har de seneste to år spredt sig i det sammenhængende skovområde fra Tisvilde Hegn helt ned til Hareskoven og Hørsholm.”

De seneste to år har der været ni tilfælde i Danmark. Det lyder ikke umiddelbart af mange, og risikoen for smitte er fortsat meget lille. Virussen er dog så alvorlig for de smittede at spredningen må ses som yderst alvorlig. Ikke mindst for bukkejægere, der bevæger sig meget i terrænet i disse uger.

Samtidig bliver kun en mindre del af de smittede identificeret. Ud af dem, der bliver smittet, vil hver fjerde opleve symptomerne som en sommerinfluenza. I resten af tilfældene bliver virussen ikke opdaget – undtagen i de få tilfælde hvor det går alvorligt galt for den smittede.

Jægere eller andre, der smittes med TBE, oplever at få influenzalignende sygdom, der varer nogle dage. Herefter er der i en periode på op til to uger uden symptomer, hvorefter der hos cirka to ud af tre begynder at være tegn på hjernebetændelse med hovedpine, feber og lammelser. Oplever man dette, skal man reagere hurtigt. Får hjernebetændelsen lov at brede sig, bliver det alvorligt.

I modsætning til den anden ubehagelige sygdom, der kan overføres fra flåter – borrelia – smitter TBE umiddelbart. For borrelia gælder det, at flåten først smitter 24 timer efter, at den har sat sig fast. Det skyldes, at det varme blod fra mennesket først skal varme bakterien, der sidder i flåtens bagdel, op. Derefter begynder bakterien at formere sig og sprede sig til flåtens spytkirtler.

Men med TBE er det anderledes, for virussen sidder klar i flåtens spytkirtler – og jo længere, den får lov at sidde, jo mere virus vil der blive overført i takt med, at den suger blod.

Også danske jægere i Sverige bør være opmærksomme. Svenskerne har de seneste to år oplevet en kraftig stigning – både i antal af tilfælde og i geografisk spredning. TBE kan nu findes i hele Sverige. Også i Skåne og Småland, hvor mange danske jægere færdes og hvert år er der danskere, der bliver indlagt efter at være blevet smittet i Sverige.

Ud over Bornholm blev der i Danmark i 2019 fundet de første fire tilfælde med TBE fra flåter i Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Undersøgelser viste efterfølgende at der var meget store forekomster af TBE i områdets flåter. Der har også været enkelte tilfælde på Fyn og i Jylland.

Læs også