Første tilfælde af afrikansk svinepest bekræftet i Tyskland

De tyske myndighedheder har bekræftet, at et dødt vildsvin fundet i Brandenburg tæt ved grænsen til Polen var smittet med afrikansk svinpest.

Testen var positiv: Onsdag aften blev det offentligt kendt, at et dødt vildsvin fundet i Brandenburg ikke langt fra den tysk-polske grænse, var mistænkt for at være smittet med afrikansk svinepest.

En laboratorietest har nu bekræftet mistanken, og her til formiddag har den tyske landbrugsminister Julia Klöckner (CDU) meddelt, at der er tale om det første tilfælde af afrikansk svinepest i Tyskland.

Det har længe været frygtet, at sygdommen ville sprede sig til Tyskland. Afrikansk svinepest er bl.a. konstateret i Polen. I marts fandt man et vildsvin, der døde af svinepest blot 10 kilometer fra den tyske grænse.

For at forhindre spredning fra Polen har myndighederne i Brandenburg etableret ca. 120 km elektrisk hegn langs grænsen. Der er ligeledes rejst et hegn ved den saksiske grænse. Det har imidlertid ikke kunne forhindre, at sygdommen nu er fundet hos vildsvin i Tyskland.

I Danmark opsatte Naturstyrelsen i 2019 et 70 km langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Hegnet der er budgetteret til 80 mill. kr. har været genstand for massiv kritik fra interessegrupper, som dels mener at det ikke virker og dels, at det vil have en uhensigtsmæssig indflydelse på natur og dyreliv.

Afrikansk svinepest er harmløs for mennesker. Sygdommen er imidlertid meget smitsom og har en høj dødelighed for tamsvin og vilde svin.

LÆS OGSÅ

Undgå smitte af svinepest på jagtrejsen

Miljøstyrelsen bekræfter fund af mårhund på Sjælland

Læs også