Forskere beder jægerne om hjælp

Aarhus Universitet vil gerne tælle de danske grågæs og beder jægere om hjælp en weekend først i august

Bestanden af grågæs i Danmark er vokset markant siden årtusindeskiftet. Forskerne anslår, at der nu er cirka 15.000 ynglende grågåsepar herhjemme, men der er aldrig gennemført en større, målrettet optælling.

Den kommer nu, og i weekenden den 6. og 7. august inviterer forskere ved Aarhus Universitet alle jægere og naturinteresserede til at deltage i optælling af grågæs over hele landet. Optællingen skal give ny viden om bestanden.

”Vi har brug for at få involveret så mange naturinteresserede som muligt. Det er især jægerne og de fugleinteresserede, vi gerne vil have med, men alle, der har lyst til at bruge et par timer på at tælle gæs ved en lokal sø eller mose, er velkomne,” siger Gitte Høj Jensen, der er specialkonsulent ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – på Aarhus Universitet.

Den danske optælling skal foregå samtidig med lignende optællinger i de andre vest- og sydeuropæiske lande på grågåsens trækrute. Hvis man vil med som fugletæller, skal man kontakte koordinatorerne hos enten Aarhus Universitet eller i Danmarks Jægerforbund.

Sammen med koordinatoren vælger man optællingssted, og derefter skal man regne med at bruge cirka to timer til selve optællingen og fem til ti minutter ved computeren bagefter til at indrapportere de gæs, man har set.

Målet for forvaltningen er at holde den europæiske bestand af grågæs i gunstig bevaringsstatus og sikre, at jagten på den er bæredygtig. Desuden skal den nye viden om bestanden bruges i arbejdet med at løse nogle af de problemer, gæssene skaber for blandt andet landbruget.

Hvis du vil deltage kan du skrive til:

Iben Hove Sørensen Danmarks Jægerforbund: ihs@jaegerne.dk

Læs også