Forskere efterspørger både vinger fra ænder og harer fra jægerne

Flere forskningsprojekter og undersøgelser søger vildt fra jægerne. 

Undersøgelser regner ned over de danske jægere. Danmarks Jægerforbund opfordrer jægerne til at sende vinger ind til den såkaldte vingeundersøgelse. Forbundet er skuffet over det antal der – indtil videre – er kommet ind.

Undersøgelsen behøver vinger fra ænder, gæs og snepper. De afleverede vinger sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Vinger kan indleveres i frysere der er stillet op rundt omkring i landet, men også indsendes i undersøgelsens specialkuverter. Labels til indlevering i fryserne eller kuverterne til indsendelse med postvæsenet får man ved at indsende navn og adresse til vinger@ecos.au.dk eller på telefon 87150000. Frysernes placering kan ses på hjemmesiden Fauna.au.dk under vingeundersøgelsen.

I sidste sæson blev fryserne en succes, men i år viser statistikken at indsamlingen er lidt bagefter.

Der er i år blevet opstillet en ny fryser ved Faaborg, samt mulighed for at indlevere i en fryser på Agger Tange. I alt altså 16 steder man kan indlevere. Nogle frysere står frit fremme, mens man ved andre lige skal lave en aftale over telefonen før indlevering.

Søger også harer

Også harer er efterspurgte. Aarhus Universitet vil gerne have harer fra hele landet ind til sundhedstjek. Projektperioden strækker sig fra 1. august 2021 til 30. juni 2024. Baggrunden er at undersøgelser viser, at harer søger føde i sprøjtezoner og på marker, hvor de muligvis udsættes for oversprøjtning med pesticider. Projektet vil undersøge 400 harers sundhedstilstanden og reproduktion og tjekke 100 harer for pesticidbelastning.

Hvis haren ikke indleveres i hel tilstand, må man gerne levere hovedet, et forben – helt op til skulderleddet, alle indvolde og testikler fra hannerne. Desuden et par hårtotter fra bug og ryg. Haren – eller resterne af den – lægges i en plasticpose forsynet med dato, gerne ca. dato samt lokalitet, enten i form af koordinater eller som en prik på et kort. Jægerens navn og telefonnummer vil også være nyttig, hvis forskerne skulle have flere spørgsmål til fundsted. Det er vigtigt at haren fryses ned straks efter nedlæggelse eller fund som trafikdræbt.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU-CfD, DTU-Food, KU-Sund og DJ´s markvildtteam.

Harerne kan afleveres til Naturstyrelsens enheder over hele landet eller til adresserne på www.vildtsundhed.dk.

Hvor meget påvirkes hare af sprøjtemidler? Det undersøger Aarhus universitet.

Læs også: Forsøg med buejagt på hjortevildt forlænget
Læs også: Audiovox overtager konkurrent på høreværnsmarkedet

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Søg tilskud til forskning i vildt inden jul

Forskere der vil arbejde med jagt og vildtforvaltning kan søge midler ved Miljøstyrelsen – men kun indtil jul

Nyt ulvepar har etableret sig ved Skjern

Observationer og spor tyder på at enlig hunulv ved Skjern har fundet en mage. Dermed tyder det på hvalpe og en ny ulveflok i området næste år.

Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Myndighederne tøver med at tage en beslutning og vil nu vente på stor undersøgelse før det kan afgøres om buejagt bliver lovligt i Sverige

Skud til løbende vildt

Et kursus i drivjagt – og, om hvordan man lærer at holde hovedet koldt.

Norske grundejere og jægere nægter at deltage i massenedskydning af rener

Myndighederne har sat planer om voldsom reducering af rensdyrstammen den kommende vinter på hold. Lokale jægere vil ikke deltage i nedskydningen 
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Lokal forankring, personlig service og masser af våben hos Jaktia Maribo

Trods helt nyt våbenrum og mere end 500 jagtvåben på lager er det vigtigste for en af landets ældste jagtforretninger – Jaktia Maribo - bedre kendt som Sport & Hobby – at forblive en hyggelig og lokalt forankret jagtforretning.

En anderledes haglbøsse

Den berømte våbenfabrikant Greener begyndte fra omkr 1920-15 at levere Greener Police Riot Shotguns til Imperiets afsides hjørner.

Haglbøssens Kaliber og Ammunition

Som jægere behøver vi til den praktiske jagt kun at bekymre os om våbnets kaliber, patronerne hylsterlængde og haglstørrelsen og -vægten, finesserne kan vi om ønskeligt læse os til eller drøfte med bøssemageren.
Lyddæmper

Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

De nye regler forventes at træde i kraft i juli 2022 og kan medføre, at det bliver lettere for danske jægere at medbringe lyddæmpere til jagt i Sverige.

Luftwaffes drillinger – Et slag i luften

Denne vel nok mest usædvanlige flybevæbning nogen sinde blev, efter ordre fra det tyske Luftwaffe's chef, Hermann Göring, standard på mange tyske fly under...
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner