Forskere efterspørger både vinger fra ænder og harer fra jægerne

Flere forskningsprojekter og undersøgelser søger vildt fra jægerne. 

- Annonce -

Undersøgelser regner ned over de danske jægere. Danmarks Jægerforbund opfordrer jægerne til at sende vinger ind til den såkaldte vingeundersøgelse. Forbundet er skuffet over det antal der – indtil videre – er kommet ind.

Undersøgelsen behøver vinger fra ænder, gæs og snepper. De afleverede vinger sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Vinger kan indleveres i frysere der er stillet op rundt omkring i landet, men også indsendes i undersøgelsens specialkuverter. Labels til indlevering i fryserne eller kuverterne til indsendelse med postvæsenet får man ved at indsende navn og adresse til vinger@ecos.au.dk eller på telefon 87150000. Frysernes placering kan ses på hjemmesiden Fauna.au.dk under vingeundersøgelsen.

I sidste sæson blev fryserne en succes, men i år viser statistikken at indsamlingen er lidt bagefter.

Der er i år blevet opstillet en ny fryser ved Faaborg, samt mulighed for at indlevere i en fryser på Agger Tange. I alt altså 16 steder man kan indlevere. Nogle frysere står frit fremme, mens man ved andre lige skal lave en aftale over telefonen før indlevering.

Søger også harer

Også harer er efterspurgte. Aarhus Universitet vil gerne have harer fra hele landet ind til sundhedstjek. Projektperioden strækker sig fra 1. august 2021 til 30. juni 2024. Baggrunden er at undersøgelser viser, at harer søger føde i sprøjtezoner og på marker, hvor de muligvis udsættes for oversprøjtning med pesticider. Projektet vil undersøge 400 harers sundhedstilstanden og reproduktion og tjekke 100 harer for pesticidbelastning.

Hvis haren ikke indleveres i hel tilstand, må man gerne levere hovedet, et forben – helt op til skulderleddet, alle indvolde og testikler fra hannerne. Desuden et par hårtotter fra bug og ryg. Haren – eller resterne af den – lægges i en plasticpose forsynet med dato, gerne ca. dato samt lokalitet, enten i form af koordinater eller som en prik på et kort. Jægerens navn og telefonnummer vil også være nyttig, hvis forskerne skulle have flere spørgsmål til fundsted. Det er vigtigt at haren fryses ned straks efter nedlæggelse eller fund som trafikdræbt.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU-CfD, DTU-Food, KU-Sund og DJ´s markvildtteam.

Harerne kan afleveres til Naturstyrelsens enheder over hele landet eller til adresserne på www.vildtsundhed.dk.

Hvor meget påvirkes hare af sprøjtemidler? Det undersøger Aarhus universitet.

Læs også: Forsøg med buejagt på hjortevildt forlænget
Læs også: Audiovox overtager konkurrent på høreværnsmarkedet

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner