Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Myndighederne tøver med at tage en beslutning og vil nu vente på stor undersøgelse før det kan afgøres om buejagt bliver lovligt i Sverige

De svenske myndigheder har udsat beslutningen om buejagt på ubekendt tid. Naturvårdsverket mener ikke, at grundlaget for en endelig beslutning er godt nok, og vil derfor afvente resultatet af en stor finsk undersøgelse omkring buejagt på større hjortearter.

”I den finske undersøgelse skal der skydes 100 hvidhalehjorte med riffel og 100 hjorte med bue og så sammenlignes resultaterne. Det finder vi er et relevant studie at sidde med, inden beslutningen tages,” fortæller sagsbehandler Nils Mårtensson fra Naturvårdsverket.

Diskussionen om buejagt i Sverige har pågået i årtier, og spørgsmålet var også med da Naturvårdsverket i 2020 udviklede et forslag til helt nye jagttider i Sverige (som blandt andet indeholdt forårsjagt på råbuk i hele Sverige). Beslutningen om buejagt blev dog taget ud af processen først i 2021.

Læs også: Buejagt – tættere på

”Vi modtog en del input fra SLUs (Sveriges Landbrugs Universitet) omkring dyrevelfærd og etik, som gjorde at måtte have mere fakta, inden en beslutningen kan tages,” fortæller Nils Mårtensson.

Den finske undersøgelse skal blandt andet sammenligne parametre som stress og kødkvalitet hos de nedlagte hjorte, der skydes med bue eller riffel. Undersøgelsen kigger også på skudafstande, flugtafstande efter træffet og i hvor høj grad, der er behov for schweisshund og eftersøg. Studiet forventes offentliggjort i løbet af 2022 eller 2023. Først derefter vil de svenske myndigheder tage stilling til, om buejagt skal lovliggøres i Sverige.

Også i Danmark er der en undersøgelse i gang omkring buejagt på de store hjortearter. Den afvikles af Miljøstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet. Den danske undersøgelse af buejagt på de store hjortearter har kørt siden 2017 og skulle egentlig være afsluttet i år, men blev tidligere på efteråret forlænget frem til 31. august 2022.

Forlængelsen skyldtes, at Miljøstyrelsen ikke var tilfreds med de indkomne resultater.

Læs ogsåForsøg med buejagt på større hjortevildt forlænget

Den danske undersøgelse sker i samarbejde med buejægere, der melder ind om deres resultater. Der er indtil videre indberettet om 140 hjorte nedlagt med bue og pil. I forbindelse med indberetningerne er jægerne forpligtede til at levere en række oplysninger, som Miljøstyrelsen bruger til at evaluere forsøget.

Læs også: Intens buejagt efter skovens ninja

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Menneskestemmer skræmmer vildtet mest

Ny undersøgelsen fra det svenske landbrugsuniversitet (Sveriges Lantbruksuniversitetet - SLU) viser at det, der skræmmer vildtet mest, er menneskestemmer.

Skoven giver til sidst

En anderledes jagt – når eventyret er lige om hjørnet, og man er klar til at forsøge alt.

Det svenske jægerforbund vil have natsigter til vildsvinejagt op til genovervejelse

Efter en række spektakulære hændelser under jagt med natkikkerter bør lovliggørelsen af natudstyr revurderes, mener jagtkonsulent.

Tyskland runder 400.000 jægere og sætter rekord

Flere og flere går på jagt i Tyskland, men tallene viser en klar forskel på jægerkorpset i nord og i syd

Lokkemidler til vildsvin

Hvordan skaber man den bedste ”griserestaurant” i sit jagtområde? Det kan du blive klogere på her.
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Det svenske jægerforbund vil have natsigter til vildsvinejagt op til genovervejelse

Efter en række spektakulære hændelser under jagt med natkikkerter bør lovliggørelsen af natudstyr revurderes, mener jagtkonsulent.

Haglbøssens taktiske rolle

Er din haglbøsse potentielt farligere, end du forestiller dig? Er det rimeligt, at den skal opbevares under lås og slå? Læs her om haglbøssens brug som taktisk våben!

En anderledes haglbøsse

Den berømte våbenfabrikant Greener begyndte fra omkr 1920-15 at levere Greener Police Riot Shotguns til Imperiets afsides hjørner.

Haglbøssens Kaliber og Ammunition

Som jægere behøver vi til den praktiske jagt kun at bekymre os om våbnets kaliber, patronerne hylsterlængde og haglstørrelsen og -vægten, finesserne kan vi om ønskeligt læse os til eller drøfte med bøssemageren.
Lyddæmper

Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

De nye regler forventes at træde i kraft i juli 2022 og kan medføre, at det bliver lettere for danske jægere at medbringe lyddæmpere til jagt i Sverige.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner