Halvdelen af hjortene skal væk

Det er sjældent at myndighederne opfordrer jægerne til at halvere en hjortestamme, men det er realiteten i Finland, hvor halvdelen af landets hvidhalede hjorte skal bortskydes den kommende sæson

De finske jægere får travlt i år. Myndighederne i Helsingfors mener nemlig, at den finske bestand af hvidhalede hjorte er for stor – og ikke bare lidt for stor. Det finske Naturresurseinstitut taler om at mere end halvdelen af hjorte stammen skal skydes væk allerede i år for at holde bestanden i balance.

Bestanden af hvidhalede hjorte har faktisk været faldende de sidste par år, men overordnet har hjortene været en bragende succes i Finland siden de blev indført i trediverne. Hjortene kommer oprindeligt fra USA, hvor udvandrede finner under depressionen i trediverne så dem som en god fødekilde for dem derhjemme og importerede dem til Finland. Her slog de sig ned især i det sydlige Finland og har trivedes lige siden. Tilsyneladende lidt for godt for nu skal bestanden ned.

I 1980 fandtes der 20.000 hvidhalede hjorte i Finland. Siden er det gået stødt fremad indtil bestanden toppede for et par år siden. Da var der omkring 160.000 hvidhalede hjorte i Finland. Hjortene er populære nok, men forårsager betydelige skader på afgrøder og ung skov.

Tætheden er særligt stor, syd for Helsingfors i områderne Tammerfors og Bjørneborg. Her har den stærkt voksende bestand både lavet skader i landbruget og betydet en markant øgning i antallet af trafikulykker. Ikke mindst i den finske skærgård er skaderne til at føle på. Finnerne mener at flokke af hvidhalede hjorte i visse områder har en direkte nedslidende effekt på hele økosystemet. Samtidig går de til den i haver og andre anlæg.

I andre dele af Finland har de hvidhalede hjorte en mere konstruktiv rolle. I hvert fald hvis man er en ulv. Bestanden i det vestlige Finland vurderes nemlig at være en vigtig del af føden for den voksende finske ulvebestand.

De hvidhalede hjorte er effektive til at formere sig og ifølge det finske Naturresurseinstitut var der i 2022 59 kalve per 100 voksne dyr. Samtidig var kønsfordelingen 4 hinder per hjort. Det giver gode forudsætninger for en høj reproduktion.

Men det bliver der ikke noget af. Naturresurseinstituttets beregninger viser, at mellem 61.000 og 67.000 hvidhalehjorte skal fældes til efteråret hvis finnerne skal nå den mindskning af stammen som de sigter efter.

Den hvidhalede hjort kommer oprindeligt fra USA, hvor den også er kendt som Virginiahjorten. Hjorten vejer op til 150 kilo og hinden op til 115. Hjorten findes i dag over det meste af USA samt i det sydlige Canada. Hvidhalede hjorte findes også i sydamerika. Blandt andet i Brasilien og i Peru. Ud over Finland er hjortene importeret til New Zealand med succes.

Du kan læse mere om de hvidhalede hjorte i Finland Her

Læs også