Hollandsk jæger frikendt for at skyde nærgående ulv under jagt

Efter mere end tre år og et noget usædvanligt forløb i retten blev en hollandsk jæger sidste uge endeligt frikendt for at overtræde jagtloven i Tyskland

I januar 2019 var en hollandsk jæger på jagt i Tyskland. Jagten udviklede sig på en sådan
måde, at den hollandske jæger endte med at skyde en nærgående ulv. Nedskydningen af
ulven vakte – ikke overraskende – voldsom opmærksomhed, og de tyske myndigheder
indledte en undersøgelse med henblik på en straffesag mod hollænderen. Nu er det tyske
juridiske system endelig blevet færdig med behandlingen af det skete, og myndighederne
frikender jægeren for at have skudt ulven i strid med loven.
Det var den 18. januar 2019, at en ulv og flere jagthunde stødte sammen under en drivjagt
nær byen Rädigke, der ligger i Potsdam Mittelmark området i Brandenburg. En hollandsk
jæger på post var vidne til sammenstødet mellem ulven og hundene. Han prøvede først at
drive ulven væk ved at klappe og råbe op, men det havde ikke den ønskede effekt.
Derefter affyrede den frustrerede jæger et varselsskud i nærheden af ulven for at jage den
væk fra hundene. Heller ikke det reagerer ulven på. Den fortsatte ufortrødent slagsmålet
med hundene. Jægeren så derefter ikke anden mulighed end at skyde ulven. Han afgav et
skud og ramte ulven skråt bagfra med en dræbende skud.
Efter episoden konstaterede den lokale dyrlæge, at jagthundene var blevet bidt flere gange af ulven, inden jægeren havde afgivet skuddet. Nogle af biddene betegnede dyrlægen som alvorlige.
Jægeren frikendt i flere omgange
Efter jagten fulgte et noget usædvanligt forløb med de tyske myndigheder. Der blev
indgivet en klage over den hollandske jæger fra lokale ulvevenner. Anklagemyndigheden
tog sagen op, men endte med at tilbyde hollænderen at henlægge sagen mod betaling af
en bøde/afgift på 5.000 Euro – næsten 40.000 kroner. Det nægtede hollænderen, der
mente at have skudt ulven helt legalt.
Sagen endte derfor i den lokale ret, hvor man frifandt jægeren for brud på jagtloven. Det
passede ikke anklagemyndigheden, der straks ankede sagen til en højere instans.
Anklageren krævede nu, at hollænderen skulle have en bøde på 14.000 Euro – mere end
100.000 kroner.
Retten i Potsdam afhørte nu den hollandske jæger om episoden en gang til, men endte
endnu engang med at frifinde jægeren for brud på jagtloven. I sidste ende kunne jægerens
forklaring ikke tilbagevises. Især taler den usædvanlige skudvinkel og skaderne på de
deltagende jagthunde for, at jægerens udlægning af forløbet var troværdigt. Retten frifandt
derfor jægeren, men har ikke færdigbehandlet sagen helt endnu.
Det tyske jægerforbund har fulgt sagen nøje og er især ærgerlig over, at sagen ikke
berørte det mere retsprincipielle omkring ulve og jagthunde, der støder sammen. På trods
af frifindelsen af den hollandske jæger, er de tyske hundeførere nemlig stadig usikre på
deres retsstatus, hvis der opstår sammenstød med ulve under jagten.

Læs også