Ingen buejagt på større hjortevildt i Danmark i 2022

Databehandling, rapportskrivning, koordinering, politik og bureaukrati medfører, at der ikke er udsigt til buejagt på de store hjortearter i den kommende sæson. Forvent tidligst en beslutning fra ministeren til næste år.

De buejægere, der havde håbet på en beslutning om buejagt på de store hjortearter i 2022, må indstille sig på tålmodighed. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som skal databehandle de indsamlede oplysninger og sammenfatte dem i en rapport, kommer tidligst til at kunne initiere rapporten sidst på efteråret.

Det betyder at det grundlag, som ministeriet skal bruge til at tage en beslutning, næppe er på plads før tidligst ved årsskiftet. Dermed er det ikke realistisk at ministeren kan få tingene på plads før 2023.

Forsøgsordningen med buejagt på de store vildtarter blev indledt i september 2018. Den er baseret på indberetninger fra jægere, men indledningsvis har der ikke været tilfredshed med de indkomne data. Derfor blev forsøgsordningen forlænget til 31. august i år.

Derefter var der faktisk stemmer, som talte for at forlænge forsøget yderligere, således at datagrundlaget kunne udbygges, men det var der ikke stemning for hos Miljøstyrelsen. Det var blandt andet et stort ønske hos jægerforbundet.

Virkelighedsfjernt

”Da forsøgsordningen skulle forlænges, indstillede Danmarks Jægerforbund meget klart til, at den skulle gælde for yderligere tre år i stedet for det ene år, der var lagt op til. Det mener vi stadigvæk, men Miljøstyrelsen har ikke lyttet, og man vil ikke forlænge forsøget yderligere,” siger Jørgen Vester, der er formand for jægerforbundets buepolitiske udvalg. Han finder det også noget virkelighedsfjernt, at Styrelsen ikke vil forlænge forsøgsordningen, men i stedet finder det i orden, at skyde hele beslutningsprocessen næsten et år på grund af bureaukratiske faktorer.

Læs også: Forsøg med buejagt på hjortevildt forlænget

”Hvis DCE havde haft mulighed for at gå i gang med evalueringen allerede i februar, havde der måske været en mulighed for at have en orientering klar til Vildtforvaltningsrådet i marts efterfulgt af en skriftlig høring i maj og en indstilling til ministeren. Det kunne have speedet processen op, men det skete ikke, fordi bekendtgørelsens ordlyd forbød det. Forsøget slutter først den 31. august, punktum,” siger Jørgen Vester.

Husk at indberette nedlagt hjortevildt

Situationen efterlader buejægerne uden en beslutning. Jægerforbundet opfordrer dem til at sikre, at de i det mindste har fået indberettet alle hjorte nedlagt med bue i forsøgsperioden.     

Når forskerne engang sidst på året har fået bearbejdet og sammenfattet alle indberetninger fra buejægerne og udarbejdet en rapport, skal Vildtforvaltningsrådet forholde sig til konklusionen og lave en indstilling. Herefter skal miljøministeren ind i sagen. Er hun positiv, skal der fabrikeres en bestemmelse. Først derefter kan der blive åbnet for buejagt. Det ser nu ud til tidligst at blive i sæsonen 2023/24.

Læs også: Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Læs også