Ingen buejagt på større hjortevildt i Danmark i 2022

Databehandling, rapportskrivning, koordinering, politik og bureaukrati medfører, at der ikke er udsigt til buejagt på de store hjortearter i den kommende sæson. Forvent tidligst en beslutning fra ministeren til næste år.

- Annonce -

De buejægere, der havde håbet på en beslutning om buejagt på de store hjortearter i 2022, må indstille sig på tålmodighed. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som skal databehandle de indsamlede oplysninger og sammenfatte dem i en rapport, kommer tidligst til at kunne initiere rapporten sidst på efteråret.

Det betyder at det grundlag, som ministeriet skal bruge til at tage en beslutning, næppe er på plads før tidligst ved årsskiftet. Dermed er det ikke realistisk at ministeren kan få tingene på plads før 2023.

Forsøgsordningen med buejagt på de store vildtarter blev indledt i september 2018. Den er baseret på indberetninger fra jægere, men indledningsvis har der ikke været tilfredshed med de indkomne data. Derfor blev forsøgsordningen forlænget til 31. august i år.

Derefter var der faktisk stemmer, som talte for at forlænge forsøget yderligere, således at datagrundlaget kunne udbygges, men det var der ikke stemning for hos Miljøstyrelsen. Det var blandt andet et stort ønske hos jægerforbundet.

Virkelighedsfjernt

”Da forsøgsordningen skulle forlænges, indstillede Danmarks Jægerforbund meget klart til, at den skulle gælde for yderligere tre år i stedet for det ene år, der var lagt op til. Det mener vi stadigvæk, men Miljøstyrelsen har ikke lyttet, og man vil ikke forlænge forsøget yderligere,” siger Jørgen Vester, der er formand for jægerforbundets buepolitiske udvalg. Han finder det også noget virkelighedsfjernt, at Styrelsen ikke vil forlænge forsøgsordningen, men i stedet finder det i orden, at skyde hele beslutningsprocessen næsten et år på grund af bureaukratiske faktorer.

Læs også: Forsøg med buejagt på hjortevildt forlænget

”Hvis DCE havde haft mulighed for at gå i gang med evalueringen allerede i februar, havde der måske været en mulighed for at have en orientering klar til Vildtforvaltningsrådet i marts efterfulgt af en skriftlig høring i maj og en indstilling til ministeren. Det kunne have speedet processen op, men det skete ikke, fordi bekendtgørelsens ordlyd forbød det. Forsøget slutter først den 31. august, punktum,” siger Jørgen Vester.

Husk at indberette nedlagt hjortevildt

Situationen efterlader buejægerne uden en beslutning. Jægerforbundet opfordrer dem til at sikre, at de i det mindste har fået indberettet alle hjorte nedlagt med bue i forsøgsperioden.     

Når forskerne engang sidst på året har fået bearbejdet og sammenfattet alle indberetninger fra buejægerne og udarbejdet en rapport, skal Vildtforvaltningsrådet forholde sig til konklusionen og lave en indstilling. Herefter skal miljøministeren ind i sagen. Er hun positiv, skal der fabrikeres en bestemmelse. Først derefter kan der blive åbnet for buejagt. Det ser nu ud til tidligst at blive i sæsonen 2023/24.

Læs også: Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner