Jæger skød elg på den anden side af befærdet vej – Frikendt for at være til fare for par i bil

Lovligt i Sverige, men er det lovligt i Danmark?

En svensk jæger fik sidste år en ubehagelig overraskelse efter en jagt i Södermanland.
Jægeren sad i et tårn og observerede en elg på den anden side af vejen. Sigten var dårlig
så jægeren ventede til elgen var 40 meter væk. Han lyttede efter biler og så ingen så langt
han kunne se og nedlagde derefter dyret. Han så ikke, at der samtidig kom en bil på vejen
et stykke væk.
I bilen sad et par, der havde en anden opfattelse af situationen. De forklarede i retten, at
de kom kørende og så elgen i vejsiden. De hører derefter et brag og se elgen falde. På
den anden side af vejen ser de jægeren i jagttårnet. I retten forklarede de at de var usikre
omkring hvorvidt det var ulovligt at skyde over vejen, men havde fået forklaret af en
bekendt, der jager meget, at man ikke skal skyde over en vej på den måde, de mente det
skete på.
Byretten mente dog, at der ikke er grund til at sætte spørgsmålstegn ved jægerens
oplysninger om, at han så og lyttede, inden han skød. Han har ifølge retten gjort, hvad der
kan kræves af ham, og derfor blev han frikendt for at have brudt loven og opført sig
uansvarligt.
I Danmark er det forbudt at skyde over en offentlig vej under jagt, men man må godt
placere jægere på begge sider af en vej. De skal dog placeres så de ikke skyder ind over
vejen. Selve jagtloven formulerer reglerne for jagt og veje således:
§ 16.J Der må ikke drives jagt på eller fra offentlig vej eller sti.
Stk. 2.JDet er dog tilladt at tilegne sig vildt, der er beskudt på egen jagtgrund, når det
falder på tilgrænsende offentlig vej eller sti.
Men Politivedtægten forholder sig mere direkte til skyderi omkring offentlige veje og siger
at:
§ 12. Det er forbudt at benytte skydevåben, buer, slangebøsser eller lignende, at tænde
bål, eller at kaste sten, snebolde, vand eller andet, hvis dette kan medføre fare eller
ulempe for forbipasserende.
Du kan læse mere om det i jagtloven her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265

Læs også