Jægerforbund og ornitologer i samarbejde om rovfugle

Begge organisationer er kede af drab på rovfugle og mener, at mere kendskab til de store jægere er vejen frem

- Annonce -

Hvert år findes der i Danmark rovfugle, der har lidt en unaturlig død. I nogle tilfælde er fuglene dræbt af folk, der ikke synes om dem, eller mener de skader tamme eller vilde dyr. Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund nu skal slutte. De to organisationer har derfor indgået et såkaldt ”rovfuglepartnerskab” med det formål at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen.

De fleste rovfugle har det heldigvis godt, men der har desværre været nogle rovfugledrab gennem årene, og det er både Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ) enige om er noget svineri. Så det er kanongodt, at vi nu sætter fælles fokus på rovfuglene,” siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

“DJ og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om. Og det giver en helt særlig styrke til vores samarbejde. Når vi går sammen om at oplyse om rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hos DOF’ere, jægere og i befolkningen generelt,” mener Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund.

Læs også: Udsætning af ænder: DOF har stadig ikke styr på fakta

Generelt er otte ud af 13 danske rovfuglearter i fremgang, og tidligere tiders negative syn på rovfuglene er for de flestes vedkommende vendt til en øget interesse og betagelse af de store jægere, men enkelte gange ender mødet mellem mennesker og fugle helt galt.

Både i DJ og i DOF er formodningen, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i misforståelser og manglende viden. Derfor skal samarbejdsprojektet primært sikre rovfuglene for fremtiden ved at udbrede kendskabet til deres biologi og rolle i naturen til så store dele af befolkningen som muligt. Mere konkret skal der i løbet af projektet laves undervisningsmateriale til relevante uddannelser inden for jagt og naturforvaltning og undervisning til børn.

Læs også: Intuitiv brugstest af 6 afstandsmålere

Som et led i projektet planlægger DOF og DJ også at afholde en konference med oplæg og debat om rovfugle. Mulige emner inkluderer fødegrundlag (herunder udsat vildt), aktuelle konflikter og den fremtidige forvaltning af de danske rovfugle. Konferencen forventes afholdt i Jagtens Hus i løbet af foråret 2022.

Læs også: Fasanudsætning er ikke i sig selv skidt for rovfuglene!

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner