Jægerforbundet vil have en grønnere profil for dansk jagt

Jægerne kan ikke ignorere tidens politiske strømninger mod mere bæredygtighed, biodiversitet og miljø, mener DJ

Danmarks Jægerforbund skal have en mere grøn profil. Det blev bestemt på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde i Odense Congres Center i weekenden. Beslutningen kom efter et markant oplæg fra Formand Claus Lind Christensen. Han gav udtryk for, at jægerne skal passe på ikke at komme på den forkerte side af de stærke ”politiske strømninger” i samfundet der, for tiden, er meget optagede af bæredygtighed, biodiversitet og miljøspørgsmål.

”Når jeg ser tilbage på de seneste mange års natur- og klimadebat, så må jeg konstatere, at jagten og jægerne har ligget i læ af de store dagsordener. De har ikke rigtigt haft indflydelse på jagten – indtil i dag. For noget er sket, som totalt har forandret verden. Nemlig den katastrofale nedgang for biodiversiteten på globalt, europæisk og nationalt plan.” sagde Claus Lind Christensen til de forsamlede repræsentanter.

claus lind christensen, Danmarks Jægerforbund
Dansk jagt skal være grønnere opfordrede formand Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund. Jægerne sagde ja! Foto: Danmarks Jægerforbund

 

Formanden pegede på, at verden er på vej mod en menneskeskabt sjette masseudslettelse, hvor dyrearter forsvinder 100 gange hurtigere end hidtil. En 1/3 af klodens samlede landareal og næsten 3/4 af samtlige ferskvandsområder bruges direkte til fødevareproduktion.

– I Danmark ser det heller ikke alt for godt ud, idet Danmark er det mest opdyrkede land i verden, 95 pct. af naturtyperne er i dårlig bevaringsstatus, og når der måles på levesteder, ligger Danmark nummer sjok i EU sammen med Belgien. Endelig er vildtudbyttet faldet drastisk for en række arter, f.eks. agerhøns og edderfugl. Og nej, det er ikke blot ændringer på grund af rovdyr og ændrede jagtformer. Det skyldes arternes forringede livsvilkår.” forklarede Claus Lind Christensen, der fortsatte:

– Det er på den baggrund, at man skal forstå regeringens og dens støttepartiers politik og intentioner på det grønne område. Danmark er forpligtet til at levere på den grønne dagsorden, og det har både regeringen og støttepartierne lovet vælgerne. Derfor føres der heftige forhandlinger på landbrugsområdet, udpeges naturnationalparker med biodiversitetsmæssig forrang og laves havplaner. Både bestyrelsen og jeg mener, at ovenstående ligger som et bagtæppe bag meget af det, som rører sig på det jagtlige område i Danmark i disse år.  Betyder det så, at jægerne bare skal klappe hælene sammen og acceptere den nye dagsorden? Nej selvfølgelig ikke. Men vi skal forstå den nye dagsorden. For hvis vi ikke gør det, bliver vi kastebold i tidens kamp for en rigere og bedre natur.” mente Jægerforbundets formand.

Afstemning på jægerforbundets repræsentatsskabmøde
Jægerne stemte ja til en grønnere profil for Danmarks jægerforbund. Foto: Danmarks Jægerforbund

Han foreslog at jægerne arbejdede sig hen mod en mere grøn profil og tilgang til jagt og vores rolle i naturen.

”Skal jagten have en god fremtid, skal den være grøn – ægte grøn. Og det vil sige, at vi jægere som samfundsgruppe skal være aktive medspillere i kampen for at skabe en bedre og rigere natur i Danmark. Er vi ikke det, mister vi agtelse, troværdighed, opbakning og indflydelse, og dermed svækkes den jagtlige fremtidsudsigt. Vi vil være selvkritiske og spørge os selv, om vi gør nok for at skabe en bedre og rigere natur i Danmark, eller om vi stiller nok krav til vores jagtudlejere om, at der skal være mere naturindhold på ejendommen? Eller har vi vænnet os til at kompenserer for det lavere naturindhold med udsætning og fodring?” Spurgte formanden og nævnte diskussionen om udsætninger som et eksempel på en aktivitet, som vi jægere skal forvalte ekstra korrekt, da den kan skabe konflikter med omverdenen. Repræsentantskabet stemte derefter ja til en grønnere profil for Danmarks Jægerforbund.

Læs ogsåJægerforbundet åbner for at stille konkrete naturkrav til landbruget

 

- Annonce -
Land & Fritid Mike Hammer varmevest
- Annonce -
- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Fjortenenderen

At jagtens væsen er universelt og tidløst er denne spændende fortælling fra 1920´erne af den ungarske kirurg, Stefan von Thurn-Rumbach, om en krævende jagt på en Karpatherhjort i Rumænien et fint eksempel på.

Stigende antal vildsvin nedlægges i Norge

Skal man dømme efter antallet af nedlagte vildsvin i Norge så vokser bestanden stabilt. Sidste sæson blev endnu et rekordår.

Påfaldende lavt antal ulvelicenser i Sverige for 2022 – jægere og landmænd raser

De svenske myndigheder offentliggjorde sidste uge kvoten for den kommende vinters ulvejagt, og det vakte ikke lykke i jægerkredse. 33 ulve skal nedlægges i 2022, hvilket er langt under Svenska Jägerforbundets ønske.
Franske jægere i demonstration

Franske jægere i demonstrationer mod forbud mod fuglejagt med fælder

Følelserne gik højt da jægere og lokale flere steder i Frankrig gik på gaden i protest imod indførelsen af forbud mod fangst af småfugle. Med millioner af stemmer i ryggen får de politikerne til at tøve   

Buejagt – tættere på

En beretning om fede oplevelser på nært hold og forøget hjerterytme.
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Sådan fungerer haglbøsser og haglgeværer til jagt

Normalt skænker vi jægere ikke mekanikken mange tanker. Når blot bøssen fungerer på jagten og er relativ let at holde ren og velpudset, er vi tilfredse. Af og til kan det dog være både interessant og lærerigt lige at få lidt mere baggrundsviden.

Synlig patriotisme

En ny trend breder sig blandt amerikanske våbenproducenter og våbenejere.

Undersøgelse viste kun små forskelle mellem effektiviteten af blyholdig og blyfri riffelammunition

Mere end 500 dyr blev nedlagt da Miljøstyrelsen testede om der er forskel på effektiviteten af blyholdig og blyfri ammunition inden udfasningen af blyholdige projektiler i 2023
Shorty haglpatron fra Federal

Det korte af det lange … ny haglpatron

Det sker sjældent. En ny haglpatron har set dagens lys. Minien er arriveret, men hvad skal vi bruge den til?
Lyddæmper

Farcen om indførsel af lyddæmpere til Sverige fortsætter – Jægerforbundet opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet.

Danmarks Jægerforbund opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet i sagen om indførsel af lyddæmpere til Sverige, hvor en del danske jægere er endt mellem to stole, når det gælder registreringen af lyddæmpere.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner