Jagttegnsaspiranter tøver med at tilmelde sig årets prøver

Årets jagttegnsaspiranter opfordes til at melde sig til prøver med ledige pladser, for at undgå kø senere på sæsonen.

Jagtprøvedistrikterne melder om færre tilmeldte til jagtprøve dette efterår end vanligt. Det kan betyde kø til jagtprøver senere på sæsonen og i værste fald, at enkelte aspiranter ikke når at få tegnet på plads i år.

Miljøstyrelsen mistænker, at det er usikkerhed efter kaosset omkring Corona, der gør at markant færre har meldt sig til jagtprøve. Jagtprøvecentrene opfordrer derfor nu aspiranter til at melde sig. Gerne allerede i september, hvor der er masser af ledige pladser til jagtprøverne. Normalt er pladserne sidst på sæsonen meget eftersøgte og der er ingen pladsgaranti, hvis man venter og først melder sig i slutspurten.

I de fleste distrikter slutter prøverne ved udgangen af oktober. Kun på Sjælland er der også mulighed for at tage jagtprøve i november.

Som aspirant til jagtprøven har man selv ansvaret for sin tilmelding til prøven, og man kan melde sig, så snart jagttegnskursuslæreren har registreret, at det obligatoriske jagttegnskursus er gennemført.

Jagttegnsprøven indledes med en skriftlige test med 40 teori-spørgsmål. Hvis man svarer korrekt på mindst 36, har man mulighed for at gennemføre den praktiske del af prøven i umiddelbar forlængelse af den skriftlige. Under den praktiske prøve testes aspiranten i sikker våbenbetjening og færdsel med våben i terrænet, afstandsbedømmelse af seks vildtfigurer og korrekt skydeteknik. Det er ikke nødvendigt at fremvise Coronapas for at gå op til jagtprøve.

Læs mere om Jagttegnsprøver her:

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/jagtproeve/datoer-jagtproeve/

 

Læs også