Lokale jægeres indsats bremser mårhundenes fremmarch

Nye tal viser, at den store indsats som mange lokale jægere yder i kampen mod mårhunden, endelig har bremset dens fremgang.

- Annonce -

Den imponerende indsats af danske jægere for at komme de uønskede mårhunde til livs, ser nu ud til at bære frugt. For første gang siden 2010 er antallet af nedlagte mårhunde faldende. Det viser nye tal fra Miljøstyrelsens Vildtudbyttestatistik. Ifølge Miljøstyrelsen er nedgangen i nedlagte dyr ensbetydende med, at den samlede bestand er blevet mindre.

Nedgangen i antallet af mårhunde falder sammen med at jægerne i 2020 fik tilladelse til at bruge natsigter mod mårhundene.

Læs også: Alt om regulering af mårhund på baitpladser

”Natsigtet har ændret mulighederne, så jægerne oftere kan nedlægge begge mårhunde, når de kommer som par på foderpladsen. Det har siden 2020 reduceret antallet af ynglende par, og det har betydet et fald i antallet af mårhunde, der nedlægges”, fortæller specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriél.

Undersøgelser har vist, at ved samme jagttryk vil antallet af nedlagte dyr følge bestandens størrelse, og meldingerne fra lokale jægere tyder også på færre mårhunde.

”Jægernes tilbagemeldinger bekræfter de tendenser, vi ser i data fra vildtudbyttestatikken. Flere steder lyder meldingerne faktisk, at antallet af nedlagte mårhunde er halveret, siger Mariann Chriél.

Mårhunden er uønsket i den danske natur, for den går hårdt til en række hjemmehørende arter, og i værste fald helt kan udrydde disse. Reguleringen sker i samarbejde mellem myndigheder, jægerforbundet og lokale jægere.

Antallet af nedlagte mårhunde har været eksponentielt stigende siden 2015. I 2019 blev der nedlagt 7.958 mårhunde i Jylland mens tallet i 2020 var steget til 10.939. Ifølge de seneste tal blev der i 2021 nedlagt 8.861 mårhunde. Det svarer til et fald på cirka 20%.

Læs også: Mårhunde medaljekrav nedsat

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner