Lokale jægeres indsats bremser mårhundenes fremmarch

Nye tal viser, at den store indsats som mange lokale jægere yder i kampen mod mårhunden, endelig har bremset dens fremgang.

- Annonce -

Den imponerende indsats af danske jægere for at komme de uønskede mårhunde til livs, ser nu ud til at bære frugt. For første gang siden 2010 er antallet af nedlagte mårhunde faldende. Det viser nye tal fra Miljøstyrelsens Vildtudbyttestatistik. Ifølge Miljøstyrelsen er nedgangen i nedlagte dyr ensbetydende med, at den samlede bestand er blevet mindre.

Nedgangen i antallet af mårhunde falder sammen med at jægerne i 2020 fik tilladelse til at bruge natsigter mod mårhundene.

Læs også: Alt om regulering af mårhund på baitpladser

”Natsigtet har ændret mulighederne, så jægerne oftere kan nedlægge begge mårhunde, når de kommer som par på foderpladsen. Det har siden 2020 reduceret antallet af ynglende par, og det har betydet et fald i antallet af mårhunde, der nedlægges”, fortæller specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriél.

Undersøgelser har vist, at ved samme jagttryk vil antallet af nedlagte dyr følge bestandens størrelse, og meldingerne fra lokale jægere tyder også på færre mårhunde.

”Jægernes tilbagemeldinger bekræfter de tendenser, vi ser i data fra vildtudbyttestatikken. Flere steder lyder meldingerne faktisk, at antallet af nedlagte mårhunde er halveret, siger Mariann Chriél.

Mårhunden er uønsket i den danske natur, for den går hårdt til en række hjemmehørende arter, og i værste fald helt kan udrydde disse. Reguleringen sker i samarbejde mellem myndigheder, jægerforbundet og lokale jægere.

Antallet af nedlagte mårhunde har været eksponentielt stigende siden 2015. I 2019 blev der nedlagt 7.958 mårhunde i Jylland mens tallet i 2020 var steget til 10.939. Ifølge de seneste tal blev der i 2021 nedlagt 8.861 mårhunde. Det svarer til et fald på cirka 20%.

Læs også: Mårhunde medaljekrav nedsat

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

TBE nu også registreret i Gribskov

I det forgange år er der registreret syv tilfælde af TBE (flåtbåren hjernebetændelse) i Danmark - heraf seks i Nordsjælland

Tyske jægere vil have ulvefri zoner

Efter lang tid med uro omkring den hastigt voksende ulvestamme i Tyskland har det tyske jægerforbund DJV (Deutsche Jägerverband) nu fremlagt en rapport, der opfordrer...

Bukkepral i Ringsted

Efter to års pause kunne den traditionsrige bukkepral på bukkejagtens premieredag endelig gennemføres hos Hubertushuset i Ringsted.

Jagten i Danmark har brug for DIN støtte

Det er tid til at gøre op med unødvendigt bureaukrati, fejlslagne systemer, spildte skattekroner, uendelige ventetider og et kaos, der truer med at vælte en hel branche. Støt borgerforslaget og jagten i Danmark.
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?

Politiets fejlslagne våbenregister meldt til Ombudsmanden

Det skandaløse våbenregistreringssystem hos Rigspolitiet virker fortsat ikke og imens venter tusindvis af jægere på tilladelser. Butikker og jagtrejsebureauer taber formuer.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner