riffel med lyddæmper

Hvis du har haft en ønske om at udstyre din riffel med lyddæmper, så har det hidtil krævet en særskilt tilladelse. Du har altså skulle indsende en ansøgning til politiet efter nøjagtigt samme procedure, som hvis du skulle søge om tilladelse til en riffel.

Besværligheden og ikke mindst ventetiden, har nok afholdt mange jægere fra at tage skridtet til at få monteret en lyddæmper på den gamle riffel. Nu blæser der imidlertid nye vinde.

I dag har justitsministeriet nemlig offentligtgjort en ny bekendtgørelse om ændring af våbenbekendtgørelsen. Ændringerne medfører blandt andet, at der tilføjes følgende ordlyd til våbenbekendtgørelsen:

»Jagttegnsindehavere, der den 1. juli 2020 har gyldig tilladelse til riflede våben til jagtbrug, kan i hele riffeltilladelsens gyldighedsperiode erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere til disse våben uden at søge særskilt tilladelse herom.«

Det betyder altså ganske enkelt, at du nu kan erhverve en lyddæmper, der passer til den riffel (dvs. har samme kaliber), du allerede har tilladelse til.

Anvendelse af lyddæmpere har i mange år delt vandende mellem jægerne, enten fordi man ikke udseendemæssigt er så stor tilhænger, eller blot fordi man syntes det er (på god jysk) noget fis!

Udseendet er vel en smagssag, men en kendsgerning er det, at en lyddæmper har en effekt dels i forhold til lydniveauet og dels (men ikke mindst!) i forhold til. rekyldæmpning. Rekyldæmpningen giver bl.a. mulighed for hurtigere opfølgende skud.

Ændringerne til våbenbekendtgørelsen, der er offentliggjort i dag, kan læses på retsinformation.dk. Bekendtgørelsen træder i kraft fra 1. juli 2020.

LÆS OGSÅ

Nye regler for lyddæmpere kan give problemer ved rejse til udlandet

Tænk lyddæmper når du vælger riffel

3 bud på bukkeriflen