Mange reaktioner på dom for ulvenedskydning

Den 16. april 2018 skød den nu 67-årige Mourits Troldtoft en ulv på en mark nær Ulfborg, og blev i byretten i Herning idømt 40 dages betinget fængsel for lovovertrædelsen. Den 25.9. blev byrettens dom på 40 dages betinget fængsel satfæstet af Landsretten i Viborg, men med den tilføjelse, at den dømte mister retten til at løse jagttegn i to år. Den dømte havde forsvaret sig med, at dyret ikke var en ulv, men en hybrid mellem en hund og en ulv, som ikke er omfattet af jagtloven. En DNA-analyse viste dog, at det ikke var tilfældet.

Dommen har medført mange meget forskellige reaktioner. Anklageren erklærede sig tilfreds med dommen, selvom han havde krævet en ubetinget fængselsstraf. Bo Håkansson er seniorrådgiver for Danmarks Naturfredningsforening og lægger vægt på, at dommen er principiel og statuerer et eksempel. Der var ikke tale om hverken nødværge eller at det var noget andet end en ulv, som blev skudt.

Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, er tilfreds med at man ikke kan begå et så groft brud på jagtloven uden at miste sit jagttegn.

Foreningen Ulvetid finder derimod dommen for mild, og er bl.a. utilfredse med, at den dømtes alder og helbredstilstand er indgået i strafudmålingen.

Modsat mener Foreningen Ulvefrit Danmark, at en bøde havde været straf nok, og at der må laves en lovgivning som tillader en umiddelbar regulering af ulve, der angriber husdyr.

Den dømte har 14 dage til at overveje, om han vil indbringe strafudmålingen for Højesteret.

Læs også