Manglende arealkrav i regeringsoplæg får en blandet modtagelse

Regeringen overraskede ved ikke at have de omdiskuterede arealkrav for kronvildt med i lovprogrammet for 2022 da statsministeren præsenterede sine ambitioner under Folketingets åbning.

Mod forventning er en plan for indførelse af arealkrav i forbindelse med kronvildtjagt ikke med i regeringens lovprogram for det nye år. Det stod klart efter at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge åbnede folketingsåret.

Statsministeren forklarede de manglende planer for at undersøge konsekvenser af arealkrav og derefter ændre lovgivningen med, at regeringen ønsker at lægge mere fokus på færre love i det kommende år.

Udskydelsen fik en blandet modtagelse i jægerkredse. Danmarks Jægerforbund fik kort efter folketingets åbning en meddelelse fra Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen, om, at der ikke umiddelbart vil blive tale om en ændring af vildtforvaltningsloven. I mailen skrev formanden for rådet Jan Eriksen:

”Jeg er netop blevet orienteret af departementet om, at lovforslaget om arealbegrænsning og hjorteforvaltning er udsat som følge af regeringens ønske om at reducere mængden af lovforslag i den kommende samling. Vi afventer derfor en tidsplan fra ministeriet, om hvornår lovforslaget kommer på lovprogrammet.”

Meddelelsen var en skuffelse for Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen.

– Det er specielt ærgerligt at regeringen, med denne udskydelse af loven, også udskyder forsøgene med hjortevildtforvaltningsområderne. Dels fordi Vildtforvaltningsrådet er enig i at dette skal igangsættes, men også fordi flere jægere er klar til at gå ind i forsøg med hjorteforvaltning på tværs af skel, sagde Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen efter nyheden. Han bakkes op af formanden for Jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen.

”Vi er imod arealkrav, så vi begræder selvfølgelig ikke at kravet udskydes. Men vi er ærgerlige over, at vi ikke, under en lovgivningsmæssig ramme, kan komme videre med forsøgene med hjortevildtforvaltningsområder. Dette stopper dog ikke vores arbejde, hvor Danmarks Jægerforbund’s Hjortevildtudvalg vil gøre sit til, at den regionale forvaltning styrkes, og at datagrundlaget ligeledes styrkes, så fremtidige beslutninger bliver endnu mere databaserede, end de er i dag” sagde Torben Schulz Jensen.

Også foreningen Dansk Land- og Strandjagt (DLS) reagerede. Her var der dog mere almen tilfredshed. Formand Knud Marrebæk kommenterede udsættelsen således:

”Vi hilser udsættelsen velkommen. I vores øjne er ejendomsretten ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Tilligemed er jagtretten en beskyttet rettighed indeholdt i ejendomsretten, hvilket flere domme har afgjort. Arealbegrænsning er ekspropriation på lige fod med, hvis staten beslutter at anlægge en motorvej igennem ens ejendom. Miljøministeriet har også, med lokale fredninger eller udvidede jagtmuligheder og mulighed for fredning af hjorten i brunsttiden, allerede de redskaber, der skal til, for at ændre på alders- og kønssammensætningen i den nuværende jagt- og vildtforvaltningslov, for at sikre forvaltningsmålene fra 2004 kan overholdes.”

Processen omkring arealkrav er ikke afblæst, men blot sat i bero.

Læs også: Skotsk regeringsudspil lægger op til reduktion i bestanden af kronvildt

Læs også