Manglende arealkrav i regeringsoplæg får en blandet modtagelse

Regeringen overraskede ved ikke at have de omdiskuterede arealkrav for kronvildt med i lovprogrammet for 2022 da statsministeren præsenterede sine ambitioner under Folketingets åbning.

Mod forventning er en plan for indførelse af arealkrav i forbindelse med kronvildtjagt ikke med i regeringens lovprogram for det nye år. Det stod klart efter at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge åbnede folketingsåret.

Statsministeren forklarede de manglende planer for at undersøge konsekvenser af arealkrav og derefter ændre lovgivningen med, at regeringen ønsker at lægge mere fokus på færre love i det kommende år.

Læs også: Kontroversielt lovforslag om hjortejagt i høring

Udskydelsen fik en blandet modtagelse i jægerkredse. Danmarks Jægerforbund fik kort efter folketingets åbning en meddelelse fra Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen, om, at der ikke umiddelbart vil blive tale om en ændring af vildtforvaltningsloven. I mailen skrev formanden for rådet Jan Eriksen:

”Jeg er netop blevet orienteret af departementet om, at lovforslaget om arealbegrænsning og hjorteforvaltning er udsat som følge af regeringens ønske om at reducere mængden af lovforslag i den kommende samling. Vi afventer derfor en tidsplan fra ministeriet, om hvornår lovforslaget kommer på lovprogrammet.”

Meddelelsen var en skuffelse for Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen.

– Det er specielt ærgerligt at regeringen, med denne udskydelse af loven, også udskyder forsøgene med hjortevildtforvaltningsområderne. Dels fordi Vildtforvaltningsrådet er enig i at dette skal igangsættes, men også fordi flere jægere er klar til at gå ind i forsøg med hjorteforvaltning på tværs af skel, sagde Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen efter nyheden. Han bakkes op af formanden for Jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen.

”Vi er imod arealkrav, så vi begræder selvfølgelig ikke at kravet udskydes. Men vi er ærgerlige over, at vi ikke, under en lovgivningsmæssig ramme, kan komme videre med forsøgene med hjortevildtforvaltningsområder. Dette stopper dog ikke vores arbejde, hvor Danmarks Jægerforbund’s Hjortevildtudvalg vil gøre sit til, at den regionale forvaltning styrkes, og at datagrundlaget ligeledes styrkes, så fremtidige beslutninger bliver endnu mere databaserede, end de er i dag” sagde Torben Schulz Jensen.

Læs også: Rapport afdækker ulovlig afskydning af kronvildt

Også foreningen Dansk Land- og Strandjagt (DLS) reagerede. Her var der dog mere almen tilfredshed. Formand Knud Marrebæk kommenterede udsættelsen således:

”Vi hilser udsættelsen velkommen. I vores øjne er ejendomsretten ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Tilligemed er jagtretten en beskyttet rettighed indeholdt i ejendomsretten, hvilket flere domme har afgjort. Arealbegrænsning er ekspropriation på lige fod med, hvis staten beslutter at anlægge en motorvej igennem ens ejendom. Miljøministeriet har også, med lokale fredninger eller udvidede jagtmuligheder og mulighed for fredning af hjorten i brunsttiden, allerede de redskaber, der skal til, for at ændre på alders- og kønssammensætningen i den nuværende jagt- og vildtforvaltningslov, for at sikre forvaltningsmålene fra 2004 kan overholdes.”

Processen omkring arealkrav er ikke afblæst, men blot sat i bero.

Læs også: Skotsk regeringsudspil lægger op til reduktion i bestanden af kronvildt

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Fjortenenderen

At jagtens væsen er universelt og tidløst er denne spændende fortælling fra 1920´erne af den ungarske kirurg, Stefan von Thurn-Rumbach, om en krævende jagt på en Karpatherhjort i Rumænien et fint eksempel på.

Stigende antal vildsvin nedlægges i Norge

Skal man dømme efter antallet af nedlagte vildsvin i Norge så vokser bestanden stabilt. Sidste sæson blev endnu et rekordår.

Påfaldende lavt antal ulvelicenser i Sverige for 2022 – jægere og landmænd raser

De svenske myndigheder offentliggjorde sidste uge kvoten for den kommende vinters ulvejagt, og det vakte ikke lykke i jægerkredse. 33 ulve skal nedlægges i 2022, hvilket er langt under Svenska Jägerforbundets ønske.
Franske jægere i demonstration

Franske jægere i demonstrationer mod forbud mod fuglejagt med fælder

Følelserne gik højt da jægere og lokale flere steder i Frankrig gik på gaden i protest imod indførelsen af forbud mod fangst af småfugle. Med millioner af stemmer i ryggen får de politikerne til at tøve   

Buejagt – tættere på

En beretning om fede oplevelser på nært hold og forøget hjerterytme.
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Sådan fungerer haglbøsser og haglgeværer til jagt

Normalt skænker vi jægere ikke mekanikken mange tanker. Når blot bøssen fungerer på jagten og er relativ let at holde ren og velpudset, er vi tilfredse. Af og til kan det dog være både interessant og lærerigt lige at få lidt mere baggrundsviden.

Synlig patriotisme

En ny trend breder sig blandt amerikanske våbenproducenter og våbenejere.

Undersøgelse viste kun små forskelle mellem effektiviteten af blyholdig og blyfri riffelammunition

Mere end 500 dyr blev nedlagt da Miljøstyrelsen testede om der er forskel på effektiviteten af blyholdig og blyfri ammunition inden udfasningen af blyholdige projektiler i 2023
Shorty haglpatron fra Federal

Det korte af det lange … ny haglpatron

Det sker sjældent. En ny haglpatron har set dagens lys. Minien er arriveret, men hvad skal vi bruge den til?
Lyddæmper

Farcen om indførsel af lyddæmpere til Sverige fortsætter – Jægerforbundet opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet.

Danmarks Jægerforbund opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet i sagen om indførsel af lyddæmpere til Sverige, hvor en del danske jægere er endt mellem to stole, når det gælder registreringen af lyddæmpere.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner