Markant fald i den finske bjørnestamme

Øget jagt hos vores nordiske nabo fører til betydeligt fald i antallet af bjørne i Finland

Der er blevet færre bjørne i Finland. Bare det seneste år er bjørnestammen faldet med 20
procent. Faldet er ikke en ny tendens. Faktisk er antallet af bjørne i Finland faldet siden
2020. Faldet i antallet af bjørne skyldes større kvoter og mere intensiv jagt.
De færre bjørne i Finland opfattes ikke som et problem af de finske myndigheder. Til
gengæld er reduktionen ikke sket jævnt i det store land.
”Reduktionen er ikke jævn. Antallet af bjørne er faldet mest i det østlige Finland, hvor
jagtudbyttet har været stort. I årene 2019-2022 er 85 procent af de nedlagte bjørne skudt
inden for mindre end 100 kilometer fra Finlands østlige nationale grænse mod Rusland. I
det vestlige Finland har ændringerne i bjørnebestanden været mindre”, fortæller forsker
Samuli Heikkinen fra det finske Naturressourceinstitut i en pressemeddelelse.
Det anslås, at der i alt nu er mellem 1740 og 1925 bjørne i Finland. Det er en reduktion på
cirka 20 procent i forhold til den estimerede bjørnestamme i 2020, hvor optællingerne
meldte om mellem 2360 og 2470 individer. Størrelsen på den finske bjørnestamme har
varieret siden 2000, men var i 2020 mere end dobbelt så stor som i begyndelsen af
årtusindet.
I Finland er antallet af bjørne beregnet gennem kuldobservationer indberettet af såkaldte
rovdyrkontaktpersoner.

Læs også