Med Openlands på trykjagt

Sponseret

Vi er med Openlands på to forskellige former for vinterjagt i en af de mange store jyske plantager. Jagten foregår i den 780 hektar store Fromsseier Plantage, som er privat ejet og drives med et samlet areal på i alt 1300 hektar blandet skov og åbne områder med hede. Den daglige drift ledes af Skovfoged Mogens Lunde, som også er Bestyrelsesformand i foreningen kronhjorte.dk, som arbejder for en koordineret forvaltning af vores store hjortevildt.

Stortryk på fri vildtbane

Den første trykjagt blev afholdt slut december, og foregik med i alt 12 skytter og 4 drivere i et 250 hektar stort område af plantagen. Jagten var en del af et koordineret ”Stortryk” i hele lokalområdet, og der var således mange jægere og drivere ude på forskellige jagtområder. Jagten koordineres lokalt, og formålet er at afholde nogle få trykjagter hvert år, hvor man til gengæld får gennemført en effektiv afskydning af bestanden, og samtidigt forstyrre vildtet mindst muligt.

Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker på plantørgården, hvor folk fik lejlighed til at mødes og dele deres tanker og forventninger til dagen. Morgenmaden blev afsluttet med jagtlederen Morgens Lunde´s parole, og der blev på en behagelig of rolig måde gennemgået både sikkerhed og overordnet plan for dagen. Det blev desuden understreget, at alle skytter skulle blive i deres tårn til drevet var ovre – hvilket for ordens skyld burdes gøres på alle tryk- og drivjagter. Hver mand trak derefter nummer, og fik tildelt et skydetårn. Jagten var tilrettelagt som én såt og ville vare 3 timer. Der måtte nedlægges både råvildt, dåvildt (då og kalv) og kronvildt (spidshjort, hind og kalv).

Plantørgården, Fromsseier Plantage
Efter parolen blev vi med traktor kørt ud til vores respektive tårne, og fik anvist drevets retning. Alle tårnene var solide og velholdte, strategisk placeret, og hvor nødvendigt med forberedte skydespor.

Fra start kunne jeg med stor fornøjelse mærke, at hele jagten var velkoordineret og -tilrettelagt. Jeg synes at det skaber en både seriøs og behagelig stemning, når man kan fornemme at tingene er tænkt igennem. En jagt må gerne være en speciel begivenhed, og af respekt for både dagen, vildtet og sikkerheden skal der gerne være styr på tingene.

Kort efter at jeg havde sat mig til rette i tårnet, tog jeg min håndkikkert med indbygget afstandsmåler og fik målt de forskellige skudafstande jeg kunne komme ud for. Det gør jeg altid som noget af det første, så man er bedst muligt forberedt til at kunne afgive et hurtigt og sikkert skud. I min optik er en afstandsmåler også et særdeles effektivt redskab til riffeljagt herhjemme, selv på skovjagt, hvor der ofte er lange spor og åbninger, og ikke kun et brugbart jagtredskab til bjergjagt.

Trykjagt med Openlands Da jeg var færdig med afmåling, så jeg pludselig noget bevæge sig i mørket inde mellem træerne ca. 100 meter væk. Sekundet efter viste det sig at være en rå med lam, da de gik over et 2 meter smalt spor uden at stoppe. Jeg kunne ikke nå at få riflen i stilling, og derefter forsvandt de i det tykke buskads. Nå, tænkte jeg – allerede set vildt 10 min. inde i drevet – det skal nok blive spændende. Og der gik da heller ikke lang tid, før skoven begyndte at lyde af drivernes kald. Der lød også regelmæssige skud fra nærområdet og længere væk. Da en driver passerede mit tårn, spurgte han forundret om jeg ikke havde set en masse vildt, da han både havde stødt dåvildt og kronvildt. Det kunne jeg desværre ikke bekræfte, men han sagde at jeg fortsat skulle være opmærksom, da dyrene som bekendt godt kan gå bagud i drevet.

Og ganske rigtigt, en times tid efter at driverne havde passeret min position, opdagede jeg pludselig en rudel dåvildt bevæge sig varsomt igennem skoven tilbage fra drevets retning. De var tydeligvis opmærksomme på hvad der foregik, og stoppede konstant op for at sikre.

Jeg talte hurtigt, at der var 8 dyr inde imellem træerne, og afventede at de skulle træde ud på et skovspor 60 meter fra tårnet. Jeg lagde riflen an klar til at afgive skud, men det første dyr som trådte ud på sporet for at sikre, var tydeligvis førerdåen. Den ville jeg gerne undgå at skyde, da jeg har lært af skytten på Berleburg, at man altid skal spare førerdåen eller -hinden af forvaltningsmæssige årsager, for at bevare en sund orden i rudlen.

Jeg afventede derfor, at den sikrede på sporet, og håbede at den ikke ænsede faren og ville gå videre med resten af rudlen. Jeg kunne se de andre dyr bevæge sig stille inde i skoven bagved, men jeg kunne ikke få noget frit skud, da træerne stod ganske tæt.

Pulsen steg, og efter hvad der føltes som 10 minutters spænding, og som nok i realiteten nærmere var 1 minut, bevægede førerdåen sig videre, og rudlen fulgte efter.

Det ene dyr efter det andet krydsede hurtigt det åbne spor uden at stoppe. Nu var det med at slå til. Imellem træerne kunne jeg se, at det næstsidste dyr i rudlen var en kalv. Da den i stille trav bevægede sig over sporet, lod jeg skuddet gå da forløbet passerede mit trådkors.

Dåkalven løb uden skudreaktion efter kuglen – en 9,27 grams Norma Bondstrike i kaliber 6,5×55. Men kort efter kunne jeg til min glæde se et dyr cirka 20 meter inde i skoven snurre rundt om sig selv for derefter at gå ned. Der var kun 20 minutter tilbage af drevet.  Det var lykkedes!

Da drevet var ovre, gik jeg i spænding ned til skudstedet, og kunne med det samme konstatere tydelig schweiss. Dåkalven lå da også forendt med et skud midt på bladet. Jeg fik hurtigt brækket dyret, før traktoren kom og hentede mig tilbage til det øvrige jagtselskab.

Efter jagt blev der afholdt en flot parade med jagthorn, og selvom der var blevet set både meget råvildt, dåvildt og kronvildt, lå der kun to stykker dåvildt på paraden. Der havde desuden været et forbiskud, bekræftet af den lokale schweisshundefører.

Kronvildt har det med at løbe langt når først det er trykket, og ingen havde haft en reel skudchance før de var ude af området. Der blev til gengæld rapporteret, at der totalt set var blevet nedlagt et pænt antal klovbærende vildt i hele stortrykket. Sådan er det med jagt, og normalt resulterer en trykjagt i Fromsseier Plantage i ganske store mængder nedlagt vildt.

Parole efter trykjagt
Dagen sluttede af med en hyggelig frokost, og snakken gik om de forskellige situationer og alt det vildt, der var blevet set.

Jagt i Dyrehave

Den næste jagt vi var med på, foregik i januar. Fromsseier Plantage råder også over en dyrehave med kronvildt og dåvildt, som igennem mange år er blevet forvaltet, så der i dag er en sund bestand med adskillelige flotte gamle hjorte. Udover at have dyrehaven som skønhedsværdi til ejendommen, så foretages der årligt en selektiv afskydning af bestanden, ved enten pürsch på hjortevildt, eller trykjagt på hundyr og kalve, for at forstyrre vildtet mindst muligt.

Til denne mindre trykjagt på hundyr og kalve, var der blevet tilbudt 4 pladser igennem Openlands. Jagten foregik overordnet set på samme måde som december jagten, først med morgenmad og parole, med præcisering af de dyr der ønskedes nedlagt, hvorefter jægerne blev placeret i hver deres tårn.

To medarbejdere fra plantagen stod for at drive fra hver ende af dyrehaven, og med tårnene spredt ud i området, var der gode chancer for at se dyr i bevægelse. Selvom det er en dyrehave, så er det stadig vilde dyr og en udfordring at få dem på skudhold, omend chancen for at se vildt selvfølgelig altid er større i en indhegning.

Trykjagt - jægere går på post

Dyrehaven ligger som resten af Plantagen i storslået natur, og netop denne dag sneede det under hele jagten, hvilket var med til at gøre naturoplevelsen endnu mere flot.

Trykjagten var i gang, og det første skud gik relativt hurtigt efter start. Der var blevet nedlagt en hind, med et perfekt skud på bladet, og det store dyr lå forendt efter få meter i sneen. I timerne efter opstod der flere skudchancer, og efter jagten lå der 2 stykker kronvildt, og 3 stykker dåvildt på paraden.

Alt i alt var det en spændende dag i det sneklædte landskab, med god skydning, hyggeligt samvær, og en fin jagt i dyrehaven, hvor jægerne havde rigelige mængder frisk vildtkød med hjem. Dyrehavejagt er faktisk ganske spændende, og byder på gode oplevelser for både garvede jægere, som gerne vil have kød til fryseren, men også især til nyjægere, da man ofte får flere gode skudsituationer i løbet af dagen. Alt var veltilrettelagt, og vildtet blev brækket af medhjælperne efter afsluttet jagt. Medhjælperne var i øvrigt også gode til at forklare og hjælpe i løbet af dagen.

Begge trykjagter var fyldt med spænding, gode oplevelser og hyggeligt samvær i den flotte natur. Skovfoged Mogens Lunde var både glad for at få udlejet jagten, få reguleret bestanden, og med at kunne sælge det lækre vildtkød. Fromsseier Plantage byder helt sikkert på spændende jagtmuligheder, som jeg vil vende tilbage til.


Fakta boks om Openlands

Openlands (openlands.eu) er en markedsplads for jagt og naturoplevelser, hvor målet er at gøre jagtmarkedet mere fleksibelt for både lodsejere og jægere. Openlands et alternativ til traditionelle jagtkontrakter, hvor du som jæger kan booke jagt direkte hos lodsejere på forskellige revirer.

Vil du være med til at give jægere en god oplevelse?

Er du selv lodsejer, eller er en del af et konsortie, hvor i til tider mangler en jæger, så kontakt os endelig i Openlands. Med Openlands kan du nemt leje enkelt jagter ud, og skal hverken tænke på booking eller betaling – det hele er integreret.

Email: anders@openlands.eu                     

Tlf: 2984 9584

Anders Christian Holmsgaard, Co-founder, Openlands ApS
Anders Christian Holmsgaard, Co-founder, Openlands ApS

Læs også