Medie: Flytning af ulve endte i katastrofe

Ifølge det svenske jagtmagasin Jaktjournalen var alt ved flytningen af tre ulve i Norrbotten en fiasko, der kostede Naturvårdsverket 8,5 milloner svenske kroner.

Omregnet til danske kroner, svarer det til ca. 6.3 milloner danske kroner.

Miseren begynder i december 2019, hvor man konstaterer, at der er dukket 3 ulve op i Norrbotten, og at ulvene er af finsk-russisk oprindelse. Ulvene blev betragtet som genetisk værdifulde, men da de havde slået sig ned i et område, hvor der holdes rensdyr, blev det besluttet, at de skulle flyttes sydpå.

Ifølge jaktjournalen endte det hele i en stor fiasko.

Fakta

Ifølge seneste opgørelse (2019/2020) består den samlede skandinaviske ulvebestand af 450 individer.

Heraf ca 365 i Sverige.

I optællingsperioden er 39 ulve dokumenteret døde. Heraf 26 i Sverige.

Hele den svensk/norske ulvepopulation nedstammer fra blot 5 individer, der oprindeligt er indvandret fra den finsk/russiske stamme.

For at imødegå risiko for indavl, betragtes nye, udefra kommende individer som meget værdifulde.

Kilde: Naturvårdsverket.

Stefan Fonsmark, der er ansvarlig for spørgsmål vedr. skove og rovdyr i Sametinget, udtaler til det svenske magasin:

– Du kan ikke se dette som andet en katastrofal begivehed. Efterfølgende er jeg overrasket over, at der er skrevet så lidt om sagen.

Stefan Fonsmark fortæller også, at 9 samiske kommuner måtte punge ud med næsten 16 millioner svenske kroner til flytning, og at Naturvårdsverket havde lovet, at refundere alle udgifter. Det skete bare ikke. Omkostninger skulle omfatte indhegning, foder til rensdyr og overvågning med helikopter.

De store summer var dog nytteløse, da den ene ulv bliver skudt i forbindelse med lovlig regulering, og de to andre forsvinder.

Læs også

Disse vildtarter kan du regulere i februar måned

Lokkejagt på ræv, sådan gør du


Læs også