Menneskedræber kan ikke aflives

Den bjørn, som i foråret dræbte en person i den italienske Trento-region, ser ud til at slippe for drabet med livet i behold. De lokale myndigheder indledte nemlig med at kræve bjørnen aflivet, men ser nu ud til at være blevet fanget i en giftig cocktail bestående af dyreretsaktivister og EU-lovgivning, der bremser aflivningen af den farlige bjørn. Aktivisterne har nemlig haft succes med at få den øverste administrative domstol i Rom til at blokere for aflivningen, der betegnes ”uforholdsmæssig og uforenelig” med national og international lovgivning.

De italienske dyrerets-aktivister, der appellerede aflivningen har i stedet foreslået, at man flytter bjørnen til et bjørnereservat i Rumænien for egen regning. Aflivning er kun den allersidste udvej for at løse denne konflikt, mener de. Den endelige afgørelse vil blive truffet senere på året efter yderligere høringer ved den administrative domstol i Trento.

Balladen om bjørnen kendt som JJ4 begyndte den 5. april hvor hunbjørnen angreb og dræbte en løber i området. Løberen blev fundet nogle dage efter, og undersøgelser viste at den mandlige løber var blevet dræbt af en bjørn. Yderligere undersøgelser beviste, at det var hunbjørnen JJ4, der havde dræbt den 26-årige Andrea Papi.

Lokale myndigheder besluttede at få aflivet bjørnen hurtigst muligt, men så begyndte balladen. Dyreværnsforeninger gik nemlig på barrikaderne for bjørnen. Det betød, at bjørnen, da den blev lokaliseret, ikke kunne aflives, men i stedet skulle indfanges. En beslutning som ikke vakte begejstring hos den lokale Præsident i Trento regionen. Mauritzio Fugatti betegnede indfangningen af den livsfarlige bjørn som “tilfredshed blandet med bitterhed”. Fugatti havde faktisk prøvet at få bjørnen aflivet allerede i 2020, hvor JJ4 angreb en far og hans voksne søn i området. Allerede dengang blokerede dyreretsorganisationer via domstolene for, at de lokale myndigheder kunne afslutte kapitlet om den farlige bjørn og nægtede tilladelse til at aflive bjørnen. JJ4 befinder sig derfor nu i et dyreværnscenter i området og venter på, hvordan hendes fremtid kommer til at se ud.

Bjørnebestanden i Trento var faktisk minimal i 90erne, der var således kun tre-fire bjørne tilbage men projektet Life Ursus hentede mellem 1999 og 2002 10 bjørne fra Slovenien, og de ser ud til at trives. I dag anslås det, at der er er op mod 92 bjørne i Trento området.

Men det er ikke kun Italien, der har haft ballade med problembjørne. I Slovakiet stiger antallet af bjørneangreb, og for nyligt blev en mand angrebet af en bjørn. Efter at have affyret adskillige advarselsskud for at skræmme dyret væk, måtte han skyde dyret ti gange for at dræbe det og beskytte sig selv. Også i den nordlige del af Slovakiet har der for nylig været bjørneangreb på et menneske. Efter angrebet kunne manden med sine sidste kræfter slæbe sig ud til en vej, hvor han blev opdaget af bilister, som kørte ham på hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Zoologer anslår, at der lever mere end tusinde brune bjørne i Slovakiet. Sagerne er endnu et interessant eksempel på, hvor svært det er at balancere genindførelsen af større rovdyr i Europa. Ifølge Fauna-Flora-habitat-direktivet nyder brunbjørne særlig streng beskyttelse i EU.

Læs også