Millioner af dollars kastes i forskning i frygtet afmagringssyge

USA vil nu hurtigere frem i kampen mod de frygtede afmagringssyge, der dræber hjortevildt mange steder i USA og de seneste år også i Norge, Sverige og Finland. Forskning for millioner på vej.

Amerikanerne vil i de kommende år satse 70 millioner dollars på forskning i den frygtede sygdom CWD (cronic waste decease) – i Danmark kaldet skrantesyge eller afmagringssyge. Sygdommen rammer primært amerikanske hjorte, men dukkede for nogle år siden op i Norge, hvor den nu også ses med jævne mellemrum.

Læs også: Norske myndigheder overvejer massenedskydning af rener.

Afmagringssygen dukkede op i USA i 1967, hvor den konstateredes hos en sorthalehjort i den amerikanske delstad Colorado. I dag er sygdommen spredt til mindst 26 amerikanske stater, flere stater i Canada samt Norge og Sydkorea, som har importeret Wapitihjorte fra Canada.

Selvom sygdommen har været på radaren længe er der ikke sket den store forskning de seneste 20 år. Det vil amerikanerne nu rette op på. Forskningen skal indledningsvis fokusere på hvordan sygdommen kan identificeres lettere end i dag og hvordan man tester for CWD. Der skal også kigges på afmagringssygens genetik, og på vildtforvaltningens muligheder for at bremse sygdommen, der næsten altid er dødelig for ramte hjorte.

Amerikanerne ved allerede nu at CWD har en såkaldt emergent struktur. Det vil sige at sygdommen ikke er skabt af en særskilt hændelse, men er et resultat af interaktion mellem flere komplekse dele i en kædereaktion.

CWD findes i to varianter. Dels den meget smitsomme version, der findes i Nordamerika og som sås første gang i Europa i 2016, hvor den blev fundet hos vilde rener i Norge, men der er også en såkaldt atypisk eller spontan form, som har ramt elg og kronhjort i Norge samt elge i Sverige og Finland.

I Norge, der er hårdest ramt i Norden, har der allerede været iværksat flere drastiske forsøg på at komme sygdommen til livs. Blandt andet har man stort set skudt bestandene af ren væk i store områder. Alligevel ser det ud til at sygdommen dukker op igen og igen. Nordmændene vurderer at CWD spreder sig gennem renernes kropsvæsker. Bekymringen går derfor ikke mindst på, at sygdommen etablerer sig igen i de nye bestande, som bygges op i de områder, hvor renerne er skudt bort.

Læs også