Næsehornsbevarelse i en nøddeskal

Et på alle måder usædvanligt næsehorn sælges på auktion i Sydafrika om en uge. Er det verdens dyreste jagttrofæ eller et kostbart kæledyr med et gnavent temperament?

Næsehornet formodes at være det trofæmæssigt største sorte næsehorn på planeten. Men det er en problemtyr, og derfor skal den hurtigst muligt fjernes fra området, hvor den går nu. De sydafrikanske myndigheder har reserveret en exportlicens for 2020. Budgivningen starter på 680.000 USD. Auktionen afsluttes den 9. oktober.

Det sorte næsehorn er kritisk truet, men bestanden vokser, fordi dyrenes ejere investerer store summer i at sætte land til side til dyrene og i at beskytte dem imod krybskytteri. En stor del af de indtægter, næsehornene kan indbringe, kommer fra jagt på overskydende tyre. I reglen uddeles jagtlicenser til gamle tyre, der slet og ret er ude af avlen, men i dette tilfælde er licensen udsted ekstra hurtigt, fordi denne tyr er aggressiv og indtil videre har dræbt to avlsdygtige næsehornskøer. Ved at sælge tyren til jagt, kommer der dels penge ind til det videre arbejde og dels fjerner man et problemdyr, som reelt ikke kan gå sammen med andre næsehorn og som derfor ikke har nogen betydning for den fremtidige bestand.

Det sjove er så, at mens det indtil nu udelukkende er jægere, der – i masser af modvind – har købt disse overskudstyre, så er dyrene som regel til salg til hvem som helst, der vil betale prisen og fjerne dem fra de områder, hvor de volder problemer. Alverdens højt profilerede anti-jægere kan altså købe denne problemtyr og betale for at få den flyttet til en indhegning, de selv står for. Den behøver med andre ord ikke at blive skudt, hvis der er andre end trofæjægere, som er villige til at betale prisen for bevarelse af sorte næsehorn.

Bliver det en jæger eller en dyreretsforkæmper, der ender med at købe dette næsehorn? Vi ved mere om en uge.

Læs også