Natsigte tillades til regulering af mårhund

Miljøministeren giver grønt lys for anvendelse af natsigte ved regulering af mårhund og vaskebjørn. Læs her hvordan du søger om tilladelse.

Natsigte må nu anvendes ved regulering af mårhund

Langt om længe har Miljøminister Lea Verdelin givet grønt lys for anvendelse af natsigte i bekæmpelsen af invasive arter som mårhund og vaskebjørn.

Muligheden for at kunne anvende lysforstærkende sigtekikkert på jagtvåbnet har længe været et stort ønske fra de danske mårhundejægere. Mårhunden er nemlig særligt aktiv om natten. Indtil nu har det kun været lovligt at anvende håndholdte lygter til at lokalisere dyret. En metode som er både besværlig og ikke særligt effektiv.

Den nye praksis træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og gælder for montering af lysforstærkende udstyr på jagtvåbnet. Det er fortsat ikke tilladt at anvende termisk sigte.

Der skal indhentes to tilladelser

Før at du kan anvende natsigtemidler, skal du imidlertid søge tilladelse hos både politiet og hos Miljøstyrelsen. Det er nemlig politiet, der skal give tilladelse til, at du må eje et natsigtmiddel, mens Miljøstyrelsen giver tilladelse til at bruge natsigtet til jagt på mårhund eller vaskebjørn.

Sådan søger du om tilladelse til eje et natsigte

Med mindre, at du er fritaget for digital selvbetjening, så skal du søge digitalt via politiets hjemmeside. Når der er tale om et natsigtemiddel, er det helt gratis. Du skal ikke blive forvirret over, at der på første side i ansøgnings processen, står noget om betaling. Du kommer ikke til at betale noget.

Du skal huske, at der skal medsendes en samtykkeerklæring. Det kræves fordi politiet skal kunne indhente oplysning om dig i Personregistret samt i politiets registre. Du finder link til samtykkeerklæringen her.

Politiet oplyser at man oftest skal forvente, at sagsbehandlingstiden er på mindst 20 arbejdsdage. Hertil skal du lægge den tid, som det tager for posten at levere tilladelsen til dig.

Når du først har tilladelsen, så gælder den i 10 år.

Du ansøger hos politiet via dette link

Sådan ansøger du om tilladelse til at anvende dit natsigtemiddel

Når du skal ansøge om tilladelse til at anvende dit natsigtemiddel, skal du skrive til Miljøstyrelsen på denne email: machr@mst.dk

I emnefeltet skal du skrive: ” Ansøgning om tilladelse til at benytte natsigte til jagt”. Hvis du anvender ovenstående link, er emnefeltet allerede korrekt udfyldt.

I mailen skal skrive dit navn, din fulde adresse samt dit telefonnummer.

Miljøstyrelsen oplyser, at man sagsbehandlingstiden kan være op til 8 arbejdsdage.

Fakta om Mårhund

  • Mårhunden er en invasivt rovdyr, der ikke naturligt hører til i den danske fauna.
  • Mårhunden udgør en stigende trussel for biodiversiteten, for den bl.a. plyndrer fuglereder og æg,  ligesom den også tager padder og krybdyr.
  • På trods en ihærdig indsats med at lokalisere og bekæmpe mårhunden, fortsætter bestanden med at vokse hastigt.
  • Siden 2011 er antallet af nedlagte mårhunde fordoblet hvert år. I jagtsæsonen 2018-19 blev der nedlagt i alt 7863 dyr

Foto: Shutterstock/Milan Zygmunt

Læs mere om Mårhund

Regulering af mårhund på baitpladser

Mårhund på kornet

Mårhunderegulering i Hedensted.

Rift om mårhundepulje