Norske myndigheder bekymrede over udbrud af ”kronisk diarre syge” i Skandinavien

Efterårets jagt på rensdyr i Norge er talt op og kontrolleret for sygdomme og der er ikke fundet nye udbrud af den frygtede sygdom CWD (Chronic Waste Disease - Kronisk diarre for hjortevildt) - Alligevel tror myndighederne at sygdommen er løs og frygter for hjortevildtet i hele Skandinavien.

Myndighederne i Norge frygter at den alvorlige Kronisk diarre syge (Chronic Waste Disease) skal brede sig blandt klovvildt i Skandinavien. Uroen holder ved på trods af at den norske fødevarestyrelse ikke fandt et eneste tilfælde af sygdommen under efterårets jagt efter vilde rener på Hardanger. Fødevarestyrelsen mener nemlig at der er tilfælde af sygdommen i den norske ren-bestand som ikke opdages af myndighederne.

“Den estimerede forekomst af inficerede dyr i befolkningen er 0,1 pct. Det betyder, at der højst sandsynligt er 3-4 individer med smitte på Hardangervidden. Men beregningerne er usikre, og derfor kan antallet af smittede dyr være både noget højere og noget lavere”, siger specialinspektør og dyrlæge André Høva fra den norske Fødevarestyrelse.

Kronisk diarre syge (Chronic Waste Disease – CWD) er meget alvorligt og blev første gang opdaget i Norge i 2020, hvor en buk testede positiv på Hardangervidden – et højtliggende plateau øst for havnebyen Bergen. I 2022 blev så et tilfælde mere fundet i samme område og den norske Fødevarestyrelsen mener, at hele området er i en tidlig fase af forløbet omkring CWD og arbejder på at undgå flere smittede dyr

“Hvis CWD får lov at etablere sig på Hardangervidden, vil det få store konsekvenser, på grund af det potentiale, sygdommen har for at sprede sig over tid. I Nordamerika har sygdommen spredt sig over meget store områder efter den første påvisning af CWD hos vilde hjorte i 1981. Vi frygter en lignende udvikling her, hvis sygdommen bliver etableret. Vores vurdering er, at hurtige og indgribende tiltag er nødvendige overfor hele bestanden,” siger Høva, som forklarer at målet med den norske indsats er at forhindre CWD i at sprede sig og etablere sig i bestandene af vilde og tamme hjorte i Norge og resten af ​​Skandinavien. Fødevarestyrelsen frygter, at både vildrensdyrene, rensdyrholdet og elgene og hjortene vil blive hårdt ramt, hvis sygdommen spreder sig.

I USA har CWD spredt sig i mere end 40 år og er i dag en alvorlig trussel mod hjortevildtet i en række amerikanske stater og områder. Sygdommen er ikke farlig for mennesker, men samtlige dyr, der smittes dør under meget store lidelser.

Der er ikke fundet dyr med Chronic Waste Disease i Danmark, men dansk råvildt har i flere perioder været hårdt ramt af kronisk diarre og i 2004 skete et egentligt sammenbrud i den fynske råvildtbestand, hvor vildtudbyttet, på grund af diarre i bestanden, blev halveret over tre år fra ca. 16.000 dyr om året til omkring 8.000.

Der er også i perioder fundet markant mere faldvildt med kronisk diarré og ekstrem afmagring andre steder i Danmark uden at der tilsyneladende er noget særligt mønster i situationen. Både råer, bukke, lam og gamle dyr er blev ramt.

Jagtudbyttet for råvildt i Danmark er faldet fra sit absolutte højdepunkt på godt 132.000 stykker vildt i 2009 til knap 77.000 i 2020. Det viser at bestanden er sårbar, men er naturligvis ikke udelukkende et spørgsmål om diarre og andre sygdomme.

Læs også