Norske myndigheder overvejer massenedskydning af rener på Hardangervidden for at bremse den såkaldte afmagringssyge (CWD)

Det vækker dog ikke begejstring hos jægerne, der frygter at bestanden kollapser og påpeger, at der - i år – ikke er fældet en eneste ren med den frygtede sygdom i området

Den frygtede hjortesygdom skrantesyge (kaldes også afmagringssyge eller CWD) dukkede op i Norge for første gang i 2016. Siden har myndighederne haft fokus på den, og nu skal en kommission vurdere, om der ekstraordinært skal skydes flere tusinde dyr for at mindske faren for spredning af CWD i Hardangervidden.

Norske jægere har allerede fældet omkring 1.400 rener fordelt på 432 bukke, 612 simler (hunner), 188 ungdyr og 155 kalve i området. Dermed er udtaget i 2021 nogenlunde som det var i 2020. De norske jægere har i stor stil indsendt prøver fra de fældede dyr, og der er ikke konstateret nye tilfælde af afmagringssyge blandt dem.

Læs også: Norsk forbud mod udsætning af fasaner vækker bekymring

– Vi er glade for, at det ikke er fundet flere positive dyr under jagten nå i høst. Det styrker antagelsen om, at vi er tidligt i sygdomsforløbet, og giver os tro på, at det er muligt at bekæmpe denne sygdom, siger Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i den norske Levnedsmiddelstyrelse. Alligevel ligger muligheden for en voldsom efterregulering af renerne stadig i luften.

Det norske Landbrugs og miljøministerium er nemlig opsat på at tage så mange renbukke over 3,5 år ud, og at reducere bestanden af hunner med yderligere omkring 1.000 dyr på Hardangervidden i 2021.

Derfor har Miljødirektoratet og Levnedsstyrelsen fået i opdrag fra ministeriet at vurdere muligheden og relevansen af et ekstraordinært udtag af dyr i denne sæson. De to myndigheder skal komme med et oplæg inden den 12. november.

Tanken vækker dog ikke begejstring hos de norske jægere, der protesterer mod planerne og frygter at stammen i området reduceres fra 6.000 til 1.000 dyr.

”Det kan betyde en udryddelse af stammen” siger formanden for vildrensnævnet i Hardangervidden. Han ønsker at myndighederne sikrer sig et bedre grundlag, før en eventuel massenedskydning iværksættes.

Det første tilfælde af afmagringssyge på Hardangervidden blev fundet hos en buk i efteråret 2020.

CWD er forkortelsen af det engelske navn chronic wasting disease, på norsk skrantesyge, der er en smitsom, kronisk, sygdom hos hjortedyr. Sygdommen er præget af vægttab og er altid dødelig. Der kendes ingen tilfælde, hvor CWD er overført til mennesker.

Læs også: På rensdyrjagt med bue

Chronic wasting disease ses i Amerika hos sorthalehjort, virginiahjort, wapiti, elg og siden 2016 altså også hos rensdyr i Norge. Inkubationstiden er sandsynligvis omkring to år, og sygdommen optræder oftest hos 3–5 år gamle dyr. Efter et sygdomsforløb som varer fra nogle uger til flere måneder, dør dyrene. De kan også dø i forbindelse med akutte stresspåvirkninger, lungebetændelse eller skader i sygdomsperioden.

Efter at sygdommen første gang blev påvist hos hjorte i fangenskab i 1967, blev den i 1981 påvist hos vilde dyr og er nu udbredt i Nord-Amerika. Sygdommen er også påvist i Syd-Korea hos nordamerikanske kronhjorte importeret fra Canada.

I 2016 blev CWD for første gang fundet i Europa hos en ren i Norge i Lærdal. Senere blev den fundet hos to elge i Selbu og en vildrenbuk i Nordfjeldene vildrenområde.

Læs også: Antallet af svenske elge fortsætter med at falde – myndighederne iværksætter undersøgelse

Om forekomsten af CWD i Norge har noget som helst med forekomsten i Amerika at gøre, er uvist.

Læs også