Norske myndigheder overvejer massenedskydning af rener på Hardangervidden for at bremse den såkaldte afmagringssyge (CWD)

Det vækker dog ikke begejstring hos jægerne, der frygter at bestanden kollapser og påpeger, at der - i år – ikke er fældet en eneste ren med den frygtede sygdom i området

Den frygtede hjortesygdom skrantesyge (kaldes også afmagringssyge eller CWD) dukkede op i Norge for første gang i 2016. Siden har myndighederne haft fokus på den, og nu skal en kommission vurdere, om der ekstraordinært skal skydes flere tusinde dyr for at mindske faren for spredning af CWD i Hardangervidden.

Norske jægere har allerede fældet omkring 1.400 rener fordelt på 432 bukke, 612 simler (hunner), 188 ungdyr og 155 kalve i området. Dermed er udtaget i 2021 nogenlunde som det var i 2020. De norske jægere har i stor stil indsendt prøver fra de fældede dyr, og der er ikke konstateret nye tilfælde af afmagringssyge blandt dem.

Læs også: Norsk forbud mod udsætning af fasaner vækker bekymring

– Vi er glade for, at det ikke er fundet flere positive dyr under jagten nå i høst. Det styrker antagelsen om, at vi er tidligt i sygdomsforløbet, og giver os tro på, at det er muligt at bekæmpe denne sygdom, siger Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i den norske Levnedsmiddelstyrelse. Alligevel ligger muligheden for en voldsom efterregulering af renerne stadig i luften.

Det norske Landbrugs og miljøministerium er nemlig opsat på at tage så mange renbukke over 3,5 år ud, og at reducere bestanden af hunner med yderligere omkring 1.000 dyr på Hardangervidden i 2021.

Derfor har Miljødirektoratet og Levnedsstyrelsen fået i opdrag fra ministeriet at vurdere muligheden og relevansen af et ekstraordinært udtag af dyr i denne sæson. De to myndigheder skal komme med et oplæg inden den 12. november.

Tanken vækker dog ikke begejstring hos de norske jægere, der protesterer mod planerne og frygter at stammen i området reduceres fra 6.000 til 1.000 dyr.

”Det kan betyde en udryddelse af stammen” siger formanden for vildrensnævnet i Hardangervidden. Han ønsker at myndighederne sikrer sig et bedre grundlag, før en eventuel massenedskydning iværksættes.

Det første tilfælde af afmagringssyge på Hardangervidden blev fundet hos en buk i efteråret 2020.

CWD er forkortelsen af det engelske navn chronic wasting disease, på norsk skrantesyge, der er en smitsom, kronisk, sygdom hos hjortedyr. Sygdommen er præget af vægttab og er altid dødelig. Der kendes ingen tilfælde, hvor CWD er overført til mennesker.

Læs også: På rensdyrjagt med bue

Chronic wasting disease ses i Amerika hos sorthalehjort, virginiahjort, wapiti, elg og siden 2016 altså også hos rensdyr i Norge. Inkubationstiden er sandsynligvis omkring to år, og sygdommen optræder oftest hos 3–5 år gamle dyr. Efter et sygdomsforløb som varer fra nogle uger til flere måneder, dør dyrene. De kan også dø i forbindelse med akutte stresspåvirkninger, lungebetændelse eller skader i sygdomsperioden.

Efter at sygdommen første gang blev påvist hos hjorte i fangenskab i 1967, blev den i 1981 påvist hos vilde dyr og er nu udbredt i Nord-Amerika. Sygdommen er også påvist i Syd-Korea hos nordamerikanske kronhjorte importeret fra Canada.

I 2016 blev CWD for første gang fundet i Europa hos en ren i Norge i Lærdal. Senere blev den fundet hos to elge i Selbu og en vildrenbuk i Nordfjeldene vildrenområde.

Læs også: Antallet af svenske elge fortsætter med at falde – myndighederne iværksætter undersøgelse

Om forekomsten af CWD i Norge har noget som helst med forekomsten i Amerika at gøre, er uvist.

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Søg tilskud til forskning i vildt inden jul

Forskere der vil arbejde med jagt og vildtforvaltning kan søge midler ved Miljøstyrelsen – men kun indtil jul

Nyt ulvepar har etableret sig ved Skjern

Observationer og spor tyder på at enlig hunulv ved Skjern har fundet en mage. Dermed tyder det på hvalpe og en ny ulveflok i området næste år.

Fortsat uvished omkring buejagt i Sverige

Myndighederne tøver med at tage en beslutning og vil nu vente på stor undersøgelse før det kan afgøres om buejagt bliver lovligt i Sverige

Skud til løbende vildt

Et kursus i drivjagt – og, om hvordan man lærer at holde hovedet koldt.

Norske grundejere og jægere nægter at deltage i massenedskydning af rener

Myndighederne har sat planer om voldsom reducering af rensdyrstammen den kommende vinter på hold. Lokale jægere vil ikke deltage i nedskydningen 
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Lokal forankring, personlig service og masser af våben hos Jaktia Maribo

Trods helt nyt våbenrum og mere end 500 jagtvåben på lager er det vigtigste for en af landets ældste jagtforretninger – Jaktia Maribo - bedre kendt som Sport & Hobby – at forblive en hyggelig og lokalt forankret jagtforretning.

En anderledes haglbøsse

Den berømte våbenfabrikant Greener begyndte fra omkr 1920-15 at levere Greener Police Riot Shotguns til Imperiets afsides hjørner.

Haglbøssens Kaliber og Ammunition

Som jægere behøver vi til den praktiske jagt kun at bekymre os om våbnets kaliber, patronerne hylsterlængde og haglstørrelsen og -vægten, finesserne kan vi om ønskeligt læse os til eller drøfte med bøssemageren.
Lyddæmper

Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

De nye regler forventes at træde i kraft i juli 2022 og kan medføre, at det bliver lettere for danske jægere at medbringe lyddæmpere til jagt i Sverige.

Luftwaffes drillinger – Et slag i luften

Denne vel nok mest usædvanlige flybevæbning nogen sinde blev, efter ordre fra det tyske Luftwaffe's chef, Hermann Göring, standard på mange tyske fly under...
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner