Foto: Shutterstock / karl umbriaco

En ny videnskabelig undersøgelse fra Gøteborgs universitet slår nu fast, at både jægere, landmænd, husdyr og jagthunde oplever uro og stress, når de lever i nærheden af store rovdyr som ulve. Undersøgelsen, der er lavet med interviews i en række regioner i Midtsverige med ulvebestande viser også, at de berørte jægere har lavere tiltro til rovdyrsforvaltningen end andre borgere.

Forskerne Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson og Juliana Benneth ved universitetet i Gøteborg sendte spørgeskemaer ud til mere end 300 jægere, landmænd og embedsmænd i vildtforvaltningen og dybde-interviewede næsten 50 deltagere i undersøgelsen. Der er også anvendt ældre interviewmateriale og en gennemgang af ansøgninger fra borgere om ekstraordinært at afskyde særligt problematiske rovdyr-individer.

”Naboskabet til store rovdyr er noget som virkelig påvirker jægere og landmænd. De lever konstant med risikoen for angreb i baghovedet og bruger betydelige resurser til at håndtere situationen. Et angreb på husdyr eller jagthunde kan få store konsekvenser for begge grupper” fortæller Annelie Sjölander-Lindqvist, der stod i spidsen for undersøgelsen.

Læs også: Flere ulve på vej mod danske jægere

Studiet viser, at syv ud af ti af de adspurgte landmænd og jægere generelt er bekymrede over hvad der kan ske med tamdyr, jagthunde og familiemedlemmer, samt hvilke økonomiske konsekvenser et rovdyrsangreb kan få. Både jægere og landmænd i undersøgelsen fortæller, at de har lavet om på vaner og procedurer for at tilpasse sig risikoen for et ulveangreb. Et andet – lidt længerevarende – problem er, at et angreb ikke bare har konsekvenser for de tamdyr, der bliver angrebet, men også skaber stress blandt andre husdyr og jagthunde på længere sigt. For eksempel kan mælkeproduktion og sætningen af kalve påvirkes.

Jagtforeninger reagerer

Ordførende i den nye forening ”Sveriges Jägere” Thomas Ekberg hilser undersøgelsen velkommen. ”Det er godt, at det nu er dokumenteret – sort på hvidt – at mennesker som bor tæt på ulve, faktisk er både urolige og bange. Det går ikke at lukke øjnene overfor det. Reelt er det ikke lykkedes for myndighederne at skabe tryghed omkring den voksende ulvebestand og situationen forværres i takt med flere og flere ulveangreb,” siger Thomas Ekberg til undersøgelsen.

Formanden for anden organisation ”Landbrukernes Riksforbund”, Palle Borgstrøm påpeger, at også bekymringen over de meget aggressive, svenske dyreretsaktivister, der støtter ulvene, påvirker jægere og landmænd. De oplever truende telefonopkald, demonstrationer på gårdspladsen eller i forbindelse med jagt – og i enkelte tilfælde hærværk mod jagttårne og udstyr.

Ringe tillid til myndighederne

Seks ud af ti deltagere i undersøgelsen, som svarede på spørgsmål om deres tillid til myndighederne, når det gælder rovdyrsforvaltning, at de havde lille eller meget lille tillid til myndighederne. Forskerne anbefaler derfor blandt andet myndighederme at gøre mere for at skabe en konstruktiv dialog omkring ulve med de berørte grupper

I 2020 blev mere end 400 får, 42 hunde og 3 stykker kvæg angrebet af rovdyr i Sverige. Så sent som denne uge blev en jagthund dræbt af en ulv i Värmland.

Også i Danmark er der årligt tilfælde af får, som angribes af ulve – men langt færre.

Læs også: Endnu en ulvehvalp dukket op i Klelund plantage