Ny undersøgelse skal kaste lys over dræbte dyreunger under forårets grønthøst

Mellem 8.000 og 20.000 rålam mister hvert år livet under grønthøsten. Nu skal der udvikles nye metoder

Hvert år omkommer et betydeligt antal rålam, harekillinger og fugle under slåning og grønthøstning i Danmark. Især de helt unge dyr er hjælpeløse og kan ikke komme væk når maskinerne kører hen over det sted de ligger. Problemet har været kendt i mange år og ærgrer jægere, landmænd og andre naturentusiaster, men der er endnu ikke udviklet optimale løsninger på problemstillingen.

Udfordringen med de dyre dyreunger er særligt voldsom i foråret når der høstes mellem Maj og Juni, hvor der ligger masser af dyreunger i græsset og afgrøderne.

Derfor lancerer en gruppe aktører nu en undersøgelse for at skabe mere viden om situationen og opfordre alle jordejere, landmænd og maskinførere til at hjælpe ved at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen udføres i et samarbejde mellem SEGES, Danmarks Jægerforbund, Teknologisk Institut og Scandinavian Drone Solutions. Formålet er at afdække brugen og erfaringerne med forskellige afværgemetoder og udvikle og afprøve nye afværgemetoder.

Især høstdrab på rålam er endnu mere relevant, efter det for nyligt er opgjort, at bestanden af rådyr i Danmark er faldet med 40 pct. de senere år og at flere regioner i Danmark oplever meget markante fald i råvildtstammen.
En dansk undersøgelse fra 2016 estimerede omfanget af høstdrab til at ligge mellem 8.000 og 20.000 rålam årligt, svarende til omkring 18 procent af den samlede bestand. Tilsvarende undersøgelser i Sverige, Polen og Tyskland har estimeret omfanget af høstdrab til årligt at ligge mellem 15 og 44 procent.

Spørgeskemaet tager mellem 5 og 7 minutter at udfylde og jo flere der deltager jo bedre grundlag bliver der for at udvikle nye måder at redde dyreungerne.

I slutningen af maj vil der blandt de indkomne besvarelser (med mailadresse angivet) trækkes lod om 3 flasker god vin samt et gavekort på 1000 kr. til køb af produkter i Danmarks Jægerforbunds webshop.

Projektet er finansieret af Jægernes Naturfond. Du kan deltage i undersøgelsen her:

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous

Læs også