Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche

Vi har tidligere fulgt den kedelige sag om sammenbruddet i våbenregistreringen hos Politiets Administrative Center (PAC). Bl.a. har vi rapporteret, at leverandøren af IT-systemet (Netcompany) står fast på, at man lever op til den indgåede kontrakt med politiet og leverer et fungerende system den 1. juli 2022.

Netcompany’s egen udtalelse om dette: ”Netcompany planlægger at aflevere et komplet system til våbenregistrering til Rigspolitiet til den aftalte tid, som er den 1. juli 2022. Det er den deadline, som styregruppen for projektet har fastsat, og Netcompanys løsning kommer således til at leve fuldt op til de aftalte rammer, når det kommer til tidsfrist.”

Den 24. maj afholdt politiet et orienteringsmøde med jagt-, skytte- og brancheorganisationer om situationen. I et nyhedsbrev udsendt den 25. maj opsummerer politiet deres forklaringer til de fremmødte.

Heri bekræfter PAC, at den nugældende leveringsdato er den 1. juli 2022 – nøjagtigt som Netcompany har oplyst:

”Det nye våbenregister skulle oprindeligt være færdigt den 5. juli 2021. Projektet blev dog ramt af forsinkelse på grund af blandt andet corona-pandemien og komplekse integrationer til politiets øvrige it-systemer.

Derfor blev tidsplanen justeret sammen med leverandøren, således at overtagelsesprøve skulle afvikles i perioden fra den 30. november 2021 til den 6. december 2021 og lanceres 18. januar 2022. Det lykkedes ikke at gennemføre den afsluttende prøve på systemet med et tilfredsstillende resultat. Det er nu aftalt mellem leverandøren og Rigspolitiet, at leverandøren leverer et funktionelt system inden den 1. juli 2022.”

“Netcompany planlægger at aflevere et komplet system til våbenregistrering til Rigspolitiet til den aftalte tid, som er den 1. juli 2022”

Hvornår er den aktuelle leveringsdato aftalt?

Det er stadig meget uklart præcis, hvornår leveringsdatoen er aftalt. Er det ”nu”, som politiet skriver, eller er det inden den 18. januar, hvor det nye – ikke-fungerende – system blev taget i brug?

Troværdig forklaring mangler

Hvis politiet siden nytår har vidst, at systemet først blev leveret den 1. juli, så er det ekstremt besynderligt, at de ikke blot har udmeldt dette til alle, som er blevet hårdt ramt af forsinkelserne. Det er først nu, at politiet – hårdt pressede af bl.a. spørgsmål til ministeren i folketingssalen – melder ud omkring den aktuelle leveringsdato. Mange har søgt agtindsigt i disse spørgsmål og har ventet i ugevis på svar.

Jeg mangler en troværdig forklaring på, hvorfor politiet meldte ud på deres hjemmeside den 20. januar, at de forventede normale sagsbehandlingstider og at opstartsproblemer var ryddet af vejen inden for nogle få uger. Den udmelding hænger jo ikke rigtigt sammen, hvis de allerede på daværende tidspunkt selv havde været med til at udsætte leveringsfristen for det færdige system til 1. juli.

Et andet relevant spørgsmål i den forbindelse er, hvem der bærer ansvaret for at leveringsfristen er udsat. Hvis fejlen ligger hos leverandøren, så virker det lidt underligt, at politiet dels ikke melder dette ud og dels blot forlænger fristen (og måske endda kaster flere skattekroner efter projektet?).

Så hvad er den præcise årsag til, at systemet ikke virkede den 6. december? Er der f.eks. tale om en mangelfuld kravspecifikation (politiets ansvar), manglende feedback til udvikleren (politiets ansvar) eller en svigtende leverandør (Netcompany’s ansvar). Slagsmålet bliver yderst relevant for politiet, hvis hele eller dele af jagtbranchen vælger at anlægge sag imod staten (som under alle omstændigheder sidder med det yderste ansvar) for at søge erstatning for deres omfattende tab.

Hvorfor er det først nu, at politiet melder klart ud, at den aktuelle leveringsdato er den 1. juli 2022? Det havde været betydeligt mere imødekommende overfor jagt- og skytteverdenen (som løbende financierer hele butikken), at melde dette ud i samme øjeblik, at det stod klart.

En dyr omgang

De 20 største jagtforretninger har ifølge en intern rundspørge i løbet af årets første fem måneder oplevet en omsætningsnedgang i forhold til 2021 på omkring 100 millioner kroner. Dertil kommer alle de andre jagtforretninger. Et meget konservativt estimat for 2022 for hele jagtbranchen er en omsætningsnedgang på 300-400 millioner kroner. Har butikkerne en dækningsgrad på 25%, så lider de med andre ord et tab i størrelsesordenen 75-100 millioner. Fordelt over et år er det ca. 200.000-275.000 kr. om dagen. Det kommer til at koste en hel del arbejdspladser.

Politiet begrunder ifølge artikel på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside nedlukningen af det gamle system med, at man risikerede dagbøder fra EU. Vores naboland Sveriges regering har oplyst, at EU truer dem med dagbøder i størrelsesordenen 5.000 € for ikke at leve op til nøjagtigt det samme EU-direktiv (I Sveriges tilfælde, fordi der ikke er politisk flertal for at implementere direktivet i svensk lov). I runde tal er det små 38.000 kr. om dagen – altså mindre end 20% af de danske virksomheders daglige tab – og det er uvist fra hvilken dato sådanne dagbøder til den danske stat i givet fald ville starte, såfremt det ville ende med en bøde-

Ifølge politiet forventer man ikke normale sagsbehandlingstider i 2022.

Der er kø ved håndvasken… systemet har (indtil nu) kostet flere hundrede millioner.

Læs også