Nye regler gør det muligt at få dit haglvåben i våbenpasset i hele passets løbetid

Et stort ønske fra mange jægere er gået i opfyldelse, efter politiet i sidste uge meddelte, registreringsperioden for et haglvåben i våbenpasset fremover gælder hele passet løbetid.

Efter en længere sagsbehandling har Politiet nu besluttet, at haglvåbens gyldighed i EU våbenpas skal gælde lige så længe som våbenpasset. Dermed er en kilde til irritation hos mange jægere fjernet. Reglerne har tidligere betydet, at haglvåben kun kunne registreres i våbenpas for et år ad gangen. Det betød at jægere, der rejste med deres haglbøsse skulle registrere våbenet i deres EU våbenpas hvert eneste år. Det tog tid og skabte bureaukratisk bøvl.

Ændringen kommer ikke mindst efter at Danmarks Jægerforbund har presset myndighederne for at få gyldighedsperioden forlænget. Forbundet har i en årrække haft dialog med blandt andet PAC (Politiets Administrative Center), der står for registrering af jagtvåben og argumenteret for, at det ville spare tid og resurser – for alle – at forlænge perioden.

Ønsket blev en realitet i sidste uge, da Politiet meddelte, at gyldighedsperioden nu er udvidet til at gælde hele våbenpassets gyldighedsperiode, således at registreringen af haglvåbenet udløber sammen med våbenpasset.

Er der 3 år tilbage af våbenpassets gyldighedsperiode, når haglvåbenet skrives ind, er gyldigheden de resterende 3 år. Derefter skal haglbøssen skrives ind i et nyt våbenpas.

Den forlængede løbetid for haglvåben i våbenpasset gælder fremadrettet. Det vil sige at jægere, der allerede har registreret en haglbøsse i våbenpasset, skal registrere det igen for at få det registreret i resten af passets løbetid.

Politiets mere konstruktive arbejde omkring haglvåben i våbenpasset kommer efter en periode med kraftig kritik af PAC (Politiets Administrative Center) for store problemer og forsinkelser i forbindelse med indførelsen af et nyt våbenregistreringssystem. Derfor er Jægerforbundet særligt tilfredse med, at det er lykkedes at få sagen om haglvåben i våbenpasset til at falde på plads.

– Sagen om politiets våbenregister har været træls, for at sige det mildt. På den anden side har vi nærmest lige fra tidligere justitsminister Mattias Tesfayes tiltrædelsesdag oplevet en sjælden set imødekommenhed fra myndighederne på våbenområdet, som jeg gerne vil kvittere for, udtaler formand for Jægerforbundets våbenudvalg Marie-Louise Achton-Lyng.

Ansøgning om haglvåben i EU våbenpasset foregår på samme måde som tidligere.

Læs også